YTK:s Medlemspuls – Hur går det för dig och dina vänner i kassan?

Vi tar pulsen på våra medlemmar regelbundet. Vi vill veta hur det går för dig, vad du funderar på och hur vi har lyckats betjäna dig. Enkäterna är en del av vår kundservice och vårt arbete för medlemmarnas bästa. Med hjälp av svaren kan vi förutse behov och utveckla vår verksamhet.


Vi sammanställer resultaten av Medlemspulsen på denna sida – kolla pulsen!


Årets första Medlemspuls hoppas på bättre tider bland coronarestriktionerna

I slutet av januari samlade vi med enkäten Medlemspulsen igen in uppgifter om våra medlemmars situation gällande arbete och ekonomi samt sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Enkäten genomfördes 15–27.1.2021 och vi fick in rejält över 14 000 svar. Ett stort tack till er alla!

Resultaten tyder på att optimismen, trots det svåra och osäkra coronaläget, spirar i många av de branscher som drabbats av epidemin. I samma branscher befarar dock många också en försämring av arbetssituationen, vilket tyder på fortsatt osäkerhet på grund av bland annat nya virusmutationer och restriktiva åtgärder.

Hur ser arbetssituationen ut för våra medlemmar för resten av året?

I slutet av augusti kartlade vi igen våra medlemmars situation med enkäten Medlemspulsen, gällande arbete och ekonomi samt sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Dessutom bad vi om synpunkter på utvecklingen av coronaläget, den allmänna debatten under sommaren gällande utkomstskyddet, samt om respons på vår verksamhet. Enkäten pågick 14–21.8.2020 och vi fick in över 8000 svar, tack för dem! Resultaten ger vid handen att många fortfarande har en osäker sysselsättningssituation under hösten. Ovissheten gällande arbete påverkar också människors framtidsplaner, eftersom allt fler uppger att de funderar på nytt jobb, nytt yrke eller studier. Kommer situationen att leda till en ny start för somliga?

Medlemspulsen i maj 2020

YTK:s första Medlemspulsenkät, som kartlägger medlemmarnas situation, genomfördes i maj 2020 då den första vågen av coronapandemin rasade. Över 21 000 deltog i enkäten! Resultaten visade att särskilt vissa sektorer och grupper drabbades av coronaläget. Det fanns förståeligt nog mycket oro och osäkerhet i medlemmarnas svar, men också glimtar av hopp och nya möjligheter.