Mira Heikkilä

"Mod är att göra något vars slutresultat är osäkert" – Mer än 8000 medlemmar i YTK berättade om sina modiga val i arbetslivet

Mer än 8 000 medlemmar i YTK talade öppet om sina egna modiga val i arbetslivet. Många hade djärvt bytt jobb eller studerat till ett helt nytt yrke. Men mod kan behövas även dagligen bakom ratten i en timmerbil. Enligt forskaren Anniina Virtanen påverkar omständigheterna också alltid möjligheterna att göra modiga val.

Förändring.
Detta belystes i svaren från YTK:s medlemmar, som talade om sina egna modiga val i arbetslivet. Många upplevde att de hade varit modiga när de bytte arbetsplats, blev entreprenörer eller sa upp sig utan att veta vad som komma skulle. Mod behövdes också när man flyttade till en annan ort eller till ett annat land.

– Jag tog examen inom vårdsektorn, men det var inget för mig. Så innan jag fyllde trettio tog jag ett kombinationskort och livet kastade en kvinna bakom ratten i en timmerbil. Jag skulle aldrig ha trott det när jag var ung, men efter att ha kört 15 år nu känner jag att jag har hittat min plats, svarade Mira Heikkilä från Loimaa på YTK:s enkät.

"Jag bytte bransch efter 10 års redovisningserfarenhet och började studera IT. Senare sa jag upp mig, gav bort den hyrda lägenheten och flyttade till England. Jag återvände till Finland, hittade ett jobb och började mina högre högskolestudier. År 2016 inledde jag mina studier på universitetets cybersäkerhetsmagisterexamen, och nu arbetar jag med cybersäkerhet på heltid, säger Tiina Virta från Vanda.

Vad säger en expert om saken? Varför lyfts konkreta övergångar fram i svaren?

– Det är säkert helt naturligt att det första man tänker på är de stora förändringarna i karriären.  Vardagsaktiviteter och socialt mod är ofta svårare att identifiera, säger Anniina Virtanen, forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Virtanen påpekar att det finns flera definitioner av mod, men det gemensamma för dem är någon form av risktagande.

– Det är modigt att göra något som har ett osäkert utfall. Något som man tycker känns rätt, men inte vet om det kommer att lyckas."

Virtanen har särskilt studerat socialt mod i arbetslivet, vilket innebär att arbeta för det allmänna bästa, till exempel att ta itu med olämpligt beteende. I arbetslivet kan dessutom modet vara mycket konkret och fysiskt, till exempel bland räddningsarbetare eller poliser.

Mod behövs bakom ratten i en timmerbil

Mira Heikkilä

Mira Heikkilä känner till olika former av mod. Hon har redan bytt bana två gånger: först från sjuksköterska till timmerbilschaufför och sedan till jobb på en lunchrestaurang i mindre än ett år. Efter mammaledigheten planerar hon att återvända till timmerbilens förarhytt igen.

– Allra mest känner jag att jag behöver mod en vanlig arbetsdag, om timmerbilen sitter fast i en hal backe. Då är jag ensam om att undra hur det här ska gå – eller i värsta fall är jag inte ens ensam, utan det finns en lång rad personbilar bakom mig, småler Heikkilä.

Det finns mycket få kvinnor i branschen, och Heikkilä medger att det skapar ett behov av ett särskilt mod.

– En kvinna bakom ratten i en timmerbil ser man fortfarande annorlunda på. Men jag måste bara våga lita på mina egna färdigheter och att jag behärskar jobbet precis som alla andra."

Och å andra sidan är den mansdominerade branschen en av de stora anledningarna till att Heikkilä känner sig hemma i skogsarbetet.

– Männens raka tänkesätt passar mig. I sjukhusvärlden var det framför hierarkin som störde mig, men inte heller det kvinnodominerade kollektivet kändes bekvämt."

Forskaren Anniina Virtanen påpekar att man i arbetslivet kan tänka på mod ur antingen individens eller samhällets perspektiv.

– Ur en individs synvinkel kan det handla om att leva ett liv som ser ut som ens eget och göra förändringar i den riktningen. Om du känner att du är på fel plats är det mer naturligt att byta plats.

Om en person däremot känner att arbetsgemenskapen är viktig, har hen större motivation att försöka utveckla saker inifrån, säger Virtanen och påpekar att ett ökat distansarbete ger nya tillfällen till detta.

– Det har talats mycket om hur gemenskapen lätt börjar kännas avlägsen när man distansarbetar och fokuserar bara på det egna arbetet. Kanske valen blir mer individuella. Det ska bli intressant att se vad studierna kommer att säga om detta.”

Mod att följa sitt hjärta

Tiina Virta

Tiina Virta har modigt följt sitt hjärtas röst sedan hon upptäckte vad hon ville.

– Det var egentligen inget fel på bokföringsarbetet heller, men det var ju bara ett jobb. Det var den tiden då datorerna erövrade kontoren. Min medarbetare påpekade för mig hur jag alltid kunde ge andra råd med dem. Han tipsade också om en kurs för PC-supportpersonal vid Business College Helsinki. Jag sökte dit och hade varit på kursen kanske en vecka när jag insåg att datorer bara är min grej!", berättar Virta om händelserna i slutet av 90-talet.

Från den tiden har Virtas karriär framskridit nästan i takt med datorernas utveckling.. Först en kandidatexamen i datavetenskap, ungefär ett decennium senare en magisterexamen från en yrkeshögskola – och nu senast ett magisterprogram i cybersäkerhet vid Jyväskylä universitet. Mellan studieperioderna har hon alltid arbetat inom IT-branschen och varit i England 5 år.

– Personligen anser jag inte att jag har gjort något särskilt modigt. Jag har bara haft en fruktansvärd vilja att lära mig intressanta saker och inspirerad av dem har jag ställt upp delmål.

Virta oroade sig inte mycket ens när hon nyligen var en nybliven magister i cybersäkerhet - men också en 55-årig kvinna och arbetslös. Men visst jag var lite nervös.

– Jag kallades ofta till intervjuer, men sedan kändes det alltid som att någon man i trettioårsåldern fick jobbet. Visst var det lite läskigt när jag kände att jag var av fel kön och för gammal... men det gäller att lita på sig själv och sina färdigheter."

Och efter drygt 9 månader belönades förtroendet: Virta fick ett fast jobb inom sin största passion – informationssäkerhet.

– Jag njuter varje dag! Det känns som att jag hela mitt liv har följt efter drömmar, och de har gått i uppfyllelse en efter en. Men jag har nog jobbat för dem, för jag har alltid pluggat vid sidan av jobbet. Dessutom har det förstås varit tur och lämpliga tillfälligheter på vägen."

Behöver man vara modig i arbetslivet?

Enligt forskaren Anniina Virtanen känns det som ser ut som mod i arbetslivet för en utomstående inte alltid så för en själv.

"Val och förändringar kan verka som naturliga övergångar eller tillfälligheter för dig själv, men de framstår som modiga handlingar för en utomstående."

Enligt Virtanen kan det också behövas mod i arbetslivet att stå emot förändringar eller vägra något som strider mot ens värderingar.

Men är mod alltid en dygd över huvud taget? Behöver man vara modig i arbetslivet?

– Detta är en bra synvinkel. Mod betraktas i allmänhet som en uppskattad och positiv egenskap, men där finns det också skillnader: är det fråga om klokt mod eller dumdristighet."

Forskaren Virtanen påminner oss också om att mod inte bara är en egenskap hos en individ. Omständigheterna har mycket att göra med hur lätt det är att vara modig.

"Det är mycket lättare att göra modiga val om du är i en bra position och har skyddsnät i bakgrunden."

Många av de svarande i YTK:s medlemsenkät sade att de inte tyckte att de hade gjort några modiga val i arbetslivet. Vissa beklagade detta, men andra var ganska nöjda med detta: särskilt mod har inte behövts, för allt är bra.