Sammanfattning av lagändringarna vid årsskiftet

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa utvecklas ständigt. Vanligtvis görs lagändringar i utkomstskyddet för arbetslösa vid årsskiftet. Utöver de faktiska lagändringarna görs också en indexjustering av inkomstrelaterad dagpenning och barnförhöjning.

Sammanfattning av ändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa

  • Inkomstrelaterad dagpenning och barnförhöjning höjs.
  • Kombination av deltidsarbete och inkomstskydd förbättras. Den särskilda jämkningsperioden avskaffas, granskningen av arbetstid görs mer strömlinjeformad och jämkning av ersättning för upphovsrätt avskaffas.
  • Det nya omställningsskyddet i samband med avskaffandet av tilläggsdagar börjar.
  • Den arbetslösas möjligheter att studera förbättras.

​​​​​​​