Aktiveringsmodellen kan har kommit till vägs ände

Aktiveringsmodellen som trädde i kraft från början av förra året har varit föremål för en exceptionell uppmärksamhet från första början. Hos oss har den kommit till synes i otaliga kontakter samt i ett stort behov av rådgivning. Vi har lagt märke till att aktivitetsmodellen har väckt förvirring, känslor av orättvisa och förargelse.

Då vi studerade statistikerna har vi inte kunnat undgå en tanke om att aktivitetsmodellen inte har haft särdeles stor betydelse med avseende på helheten. Det har blivit allmännare att arbeta på deltid och även deltagande i TE-tjänsterna har blivit vanligare, men det är omöjligt att påvisa ett orsakssammanhang. Det förefaller också som om utbudet av deltidsarbete och TE-tjänsterna har ökat, varvid förändringarna inte så mycket skulle bero på ökad aktivitet av de sökande och alltigenom på att det har funnits mera möjligheter.

Arbets- och näringsministeriet har låtit utarbeta en utredning om aktivitetsmodellen, i vars mellanrapport det konstateras att flera än tidigare har blivit sysselsatta efter att aktivitetsmodellen introducerades, men någon inverkan på en ändring av konjunkturläget har man inte kunnat särskilja från aktiveringsmodellens inverkan.

Vid samma tid har man haft riksdagsval och regeringsförhandlaren har begärt in svar av partierna på de frågor utifrån vilka man har börjat bygga upp nästa regering och dess program. Svaren av de partier som kommit fram till regeringsförhandlingarna försvarar inte aktivitetsmodellen. Däremot finns det omnämnande om att aktiveringsmodellen bör upphävas.

I detta nu ser det ut som om en seriös diskussion om att upphäva aktiveringsmodellen håller på att inledas. Om diskussionen går vidare till att modellen upphävs, är den sannolika tidpunkten för det vid nästa årsskifte. Vi följer med saken och vi informerar allt efter som diskussionen framskrider.