Ändringar i öppettiden för kassans kundtjänst

Vår kundtjänst betjänar dig per telefon vardagar kl. 10-14.

Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt från och med 16.3.2020 tillsvidare.

På grund av det undantagstillstånd som orsakats av coronaviruset är vi tvungna att inskränka öppettiden för vår telefonrådgivning. På detta sätt kan vi jämna ut anhopningen inom utbetalningen av förmåner och säkerställa att var och en får sin dagpenning så snabbt som möjligt. Dessutom gör vi det möjligt för våra anställda att arbeta så flexibelt som möjligt från förhållandena hemma, och då är kommunikationskanalerna nu det bästa sättet att sköta ditt ärende.

Både vår klientrådgivning och förmånsbehandling kommer att anhopas under de kommande veckorna. Med anledning därav samlar vi kontinuerligt in uppdaterade anvisningar på våra webbsidor. Om du behöver personlig rådgivning, hoppas vi att du i första hand kontaktar oss via OmaYTK med meddelanden eller genom att utnyttja vår chat-tjänst. I chatten kan vi inte av dataskyddsorsaker lämna personlig rådgivning, som gäller just dina uppgifter.