Ändringsskattekorten år 2019 ändras elektroniskt

I fortsättningen kan du skicka oss ett ändringsskattekort direkt från beskattningsmyndighetens tjänst. När du får inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig för dig att göra ett ändringsskattekort hos beskattningsmyndigheten för förmånen. Ändringsskattekortet behöver inte längre skickas till oss separat, utan du kan sända det till oss direkt från beskattningsmyndighetens tjänst.

Då du beställer ett ändringsskattekort från tjänsten OmaVero, vilket är i kraft från och med 1.1.2019, kan du i tjänsten välja YTK som mottagare av skatteuppgifterna. Ändringsskattekortets uppgifter uppdateras automatiskt till oss under följande natt. Om du vill att din ansökan om dagpenning behandlas på nytt enligt de nya skatteuppgifterna, så sänd en förlängd ansökan till oss tidigast först den  följande dagen efter att den ändrade skatteuppgiften räknats ut.

Den elektroniska dataöverföringen gäller dock endast ändringsskatteuppgifter som träder i kraft 1.1.2019. De  uppgifter för ändringsskattekort som är i kraft på 2018-års sida ska alltjämt  sändas till oss som en separat bilaga.

De skattekort som räknats ut för lönen och vilka träder i kraft 1.2.2019 uppdateras automatiskt till oss, om du har varit medlem redan på 2018 -års sida. Observera att vi inte kan använda den förskottsinnehållningsprocent som räknats ut för lönen oförändrad, utan då förmånen betalas ut är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %. Om du mottar inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig alltså för dig att beställa ett ändringsskattekort från tjänsten OmaVero för förmånen. Ändringsskattekortets uppgifter kan vi använda som sådana.