Är mitt medlemskap i YTK i kraft?

I OmaYTK ser du enklast och snabbast, om ditt medlemskap är i kraft.

  1. Logga in i OmaYTK. För att logga in behöver du nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Se här närmare anvisningar för inloggningen.
  2. Kontrollera i OmaYTK att det syns att din medlemsavgift är betald. Om du är medlem i både YTK:s arbetslöshetskassa och YTK-Yhdistys (YTK-Föreningen), syns läget för medlemsavgiften för båda medlemskapen skilt för sig.
  3. Om din medlemsavgift är i sin ordning, är ditt medlemskap i kraft.
  4. Om din medlemsavgift är obetald, betala den genast. Endast genom att betala medlemsavgiften försäkrar du att ditt medlemskap hålls i kraft. Om du helt nyligen har betalat medlemsavgiften, tar det någon bankdag, innan uppgiften uppdateras i OmaYTK.

Enbart ett medlemskap i arbetslöshetskassan garanterar ännu inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Se här närmare, vad som förutsätts för att erhålla inkomstrelaterad dagpenning.