Arbeta även då du är permitterad

För att stävja corona -epidemin är Finland stängt rätt långt. Detta har medfört stora svårigheter för många arbetsplatser och till följd därav har många blivit permitterade eller helt och hållet förlorat sitt arbete.

Utkomsten under tiden för permittering eller arbetslöshet tryggas med arbetslöshetsförmån. Låt ändå inte arbetslöshetsförmånen göra dig deprimerad eller hindra dig från att dra nytta av det egna kunnandet. Arbetslöshetsförmånen kan väl sammanjämkas med ett kortvarigt eller deltidsarbete. Även olika slag av företagande finns inom räckhåll för dig.

Om du alltså märker eller stöter på arbetsmöjligheter, lönar det sig absolut att gripa tag i dem. Om du beslutar dig för att ta vara på något arbetstillfälle, så anmäl det till TE-byrån och sätt även ut ett omnämnande om de arbeten som utförts i ansökan om dagpenning. Vi tar hand om resten därifrån och vidare.

Om du arbetar på heltid över två veckor , betalar vi ut dagpenning åt dig ända tills arbetet börjar. Vi kan fortsätta att betala dagpenningen, när arbetena upphör.

Om du arbetar mindre än två veckor, eller då arbetet är deltidsarbete, påverkar den betalda lönen dagpenningens belopp. Då är det fråga om jämkad dagpenning. Du kan läsa mera om det på våra webbsidor. Grundregeln är den att inkomster som understiger 300 euro inte påverkar arbetslöshetsförmånen på något sätt och därefter minskar varje euro som förtjänats den förmån som utbetalas med 50 cent.

Också olika slags faktureringstjänster är ett behändigt sätt att göra ett litet ströjobb. Arbete via faktureringstjänsterna är ur synvinkeln för utkomstskyddet för arbetslösa en företagsverksamhet, som ska anmälas till TE-byrån. TE-byrån undersöker dock inte företagsverksamhetens inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa för sådana som blivit permitterade 16.3.2020 eller därefter, och därför är förfarandet för det mycket rätlinjigt i undantagsförhållanden.