Arbetslösheten minskat med nästa en tredjedel från förra året

Arbetslösheten stiger något, men det handlar om normal säsongsvariation. Effekterna av kriget i Ukraina återspeglas ännu inte i siffrorna.

Arbetslösheten bland medlemmarna i Allmänna arbetslöshetskassan YTK var i februari 7,7 procent. I januari var arbetslöshetsnivån 7,2 %, och arbetslösheten ökade med 0,5 procentenheter. 

Jämfört med arbetslösheten för ett år sedan, hade den minskat med nästan en tredjedel. I februari 2021 var YTK:s arbetslöshetsnivå 10,9 %. Från denna nivå är minskningen 3,2 procentenheter. 

“Jämfört med förra året ligger arbetslösheten på en låg nivå. Arbetslösheten är nu på samma nivå som i början av 2020 innan coronakrisens ekonomiska effekter. Det bör noteras att i februaris arbetslöshetssiffror är kriget i Ukraina ännu inte synligt, säger YTK:s verkställande direktör Auli Hänninen.

Arbetslösheten har ökat något sedan förra november. I oktober 2021 snuddade YTK:s arbetslöshetsnivå vid 6,5 procent, vilket var den lägsta siffran sedan 2019. Sedan oktober har arbetslösheten långsamt ökat med drygt en procentenhet.

“Här är det i alla fall frågan om normal säsongsvariation. Omfattningen av krigets och sanktionernas ekonomiska effekter kommer att synas i arbetslösheten först de närmaste månaderna”, säger Auli Hänninen.

För den totala ökningen av arbetslösheten står personer under 56 år

  • Bland landskapen ökade arbetslösheten i Satakunta mest bland YTK:s medlemmar: från 8,5 % i januari till 9,6 % i februari. Ökningen var alltså 1,1 procentenheter.  
  • Arbetslösheten i Nyland ökade endast något, med 0,4 procentenheter.  
  • Arbetslöshetssiffrorna för Kajanaland, Österbotten och Åland var oförändrade under januari–februari.
  • Arbetslösheten i Lappland fortsatte däremot att sjunka något och landade nu på 9,8 %. 
  • Ökningen av arbetslösheten i sin helhet bestod av arbetslösheten bland personer under 56 år. Arbetslöshetsnivån för personer i åldern 56–68 år var oförändrad på 14,2 %. 

Över 4,5 miljoner euro mer i dagpenning än föregående månad

I februari betalade YTK ut förmåner på totalt 64 300 413 euro. I januari uppgick motsvarande belopp till 59 626 081 euro. Dagpenning som betalades ut ökade således med mer än 4,5 miljoner euro från januari till februari.

Som Finlands största arbetslöshetskassa betalar YTK ut ungefär en tredjedel av all inkomstrelaterad dagpenning. 

Informationen finns i webbtjänsten YTKBarometri.fi (på finska), som är öppen för alla och uppdateras varje månad.