Att bry sig är nyckeln till framgång i svåra tider

Anne Pihlava, personalchef

För oss hos YTK är det väsentligt att värna om känslan av gemenskap. Den bär också över exceptionella tider. Att komma med och kämpa om tätplatserna på listan över de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland är en fin prestation av vår arbetsgemenskap. Vi söker även nya med för att jobba i vår grupp – ansökningen till våra sommarjobb har nu öppnats.

Höjdpunkterna som värmer i det exceptionella coronaåret har varit tack från våra medlemmar och den positiva respons som vi fått av våra egna anställda. De vittnar om att vi till och med i undantagsförhållanden har kunnat skapa sådana förhållanden, att alla och envar kan lyckas i sitt arbete och bäst med att betjäna våra medlemmar. Som ett erkännande för denna interna framgång har denna vecka publicerats en lista över de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland, där vi i serien medelstora organisationer kom på femte plats. Vi är stolta och känner stark över vår fina placering.

Nyckel till framgång och lycka finns hos människorna: hos varenda en hos YTK, som arbetar för att garantera den smidigaste betjäningen för utkomstskydd, där man bryr sig om våra medlemmar. Under det senaste året har vi fördubblat vårt antal anställda så att vi snabbt ska kunna svara på det föränderliga läget för ansökningarna. Detta har krävt enorma mängder av planering och framförhållning, och att anpassa rekryteringsprocesserna till en värld i förändring och en kontinuerligt utveckling av arbetsorienteringen.

Det lönar sig alltid att uppmuntra

Samtidigt som vi haft en inkörning med nya handläggare och klientrådgivare i utkomstskyddets värld, har vi utbildat de kunniga som redan fanns i huset för de föränderliga undantagslagarna och till effektivare arbetsprocesser än förut. Graden av personalens uppbindning till ansvar är hög hos oss, man upplever starkt att arbetet är betydelsefullt. Utvecklandet av den egna sakkunskapen motiverar och tänder gnistan hos YTK:s yrkesfolk. Våra medlemmars trygghet är för oss en äkta hjärtesak, och responsen värmer oss i sinnet och för med sig en elektrisk effekt i arbetsdagen.

Det har varit ytterst viktigt att i de exceptionella förhållandena också se till att personalen mår bra.  Vi har regelbundet samlat hela gruppen till gemensamma Teams-rådslag, där man delat ut aktuell lägesinformation och där teamet har kommit med inslag som skapar glädje som en slutkläm. Vi erbjuder en applikation med pausgympa och de som så önskar har till stöd för att främja sitt välbefinnande kunnat delta i ett projekt för att mäta välbefinnandet.

Lilla julfester och andra gemensamma stunder för rekreation har ordnats virtuellt, och våra arbetstagare, som till största delen arbetar för högtryck på de egna hemkontoren, har blivit ihågkomna med små överraskningar under årets lopp. Dagarna har upptagits av idogt arbete för utkomstskyddet och för att möjliggöra att det verkställs, men vi har också uppmuntrat till att under kaffepauserna ta kontakt med kollegorna, som sliter på sina egna hemkontor. Det bästa med YTK är de goda arbetskamraterna, och det vill vi fålla fast vid även i undantagsförhållandena.

Sommarjobbsansökan för nya experter på utkomstskydd

Vi följer noga med nyhetsförmedlingen och beslutsfattandet och förbereder oss samtidigt för åtgärder som behövs och genom vilka vi garanterar ett smidigt utkomstskydd även i undantagsförhållanden. Vi rekryterade i början av året på olika sätt cirka 60 nya personer, av vilka ett trettiotal redan i själva verket har hunnit börja. Hos oss fortsätter en stor grupp bekanta arbetare från förra sommaren samt sådana som deltidsarbetat under vintern.

Nu har vi också öppnat en ny ansökan till sommarjobb, Vi anställer och utbildar extra arbetskraft speciellt för uppgifter inom behandlingen av ansökningar. Uppgiften lämpar sig bra för exempelvis högskolestuderande inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskaper, som redan har ett par års studier bakom sig. Viktiga egenskaper i arbetet är kundinriktning, förmåga att tillägna sig och tillämpa finurligheterna inom lagen om utkomstskydd för arbetslösa och en självständig beredskap att fatta beslut.

Den första gruppen sommarjobbare börjar hos oss redan i slutet av mars. Ifall du är intresserad, så skicka in ansökan till den med det snaraste! (På finska.)