Behandlingen av första ansökningar har varit överbelastad under början av året

Under början av året kan du ha varit tvungen att vänta i till och med över 20 dagar särskilt på den dagpenning som betalats ut på basis av din första ansökan. Vi beklagar fördröjningen.

Som ni vet är YTK Arbetslöshetskassa Finlands största och antalet arbetslösa medlemmar är också betydande. Varje månad betalar vi dagpenning till upp till cirka 40 000 personer. En stor del av dessa dagpenningar är så kallade fortsatta ansökningar, för vilka uppgifterna redan har fyllts i och det inte sker några ändringar i ansökningarna. De behandlas till stor del automatiserat och besluten och betalningarna rör sig snabbt.  

En del av ansökningarna är första ansökningar, som ofta kräver ytterligare information för att behandlas. När dessa typer av ansökningar är överraskande många, märks fördröjningar i vår handläggning. Detta har exempelvis skett under början av året, dvs. det kom in fler första ansökningar än vi förutspådde. Överlag har arbetslösheten varit lägre i början av året än till exempel under motsvarande period förra året, men minskningen har främst varit märkbar i antalet fortsatta ansökningar. De som har varit arbetslösa en längre tid har fått sysselsättning, vilket är bra. Minskningen av antalet ansökningar som behandlas automatiskt ökar dock inte antalet handläggare, när antalet första ansökningar samtidigt har ökat. 

Ansökningarna om dagpenning kommer inte in i jämn takt, utan antalet ansökningar varierar kraftigt över tid. Vanligtvis kommer det största antalet ansökningar vid månadsskiftet.

”Variationerna i ansökningsvolymerna innebär utmaningar för organiseringen av handläggningen, och helheten är i viss mån alltid en kompromiss mellan snabb handläggningstid och total effektivitet. Vi strävar efter att förutse situationen bland annat genom att noggrant följa utvecklingen av arbetslösheten, säger servicedirektör Anna Mäkelä-Mäki vid YTK. 

Fakta om handläggningen:

  • I fjol behandlade vi 585 592 ansökningar. Cirka 65–70 procent av ansökningarna behandlas fortfarande manuellt. 
  • När vi tar emot en ansökan utreder vi de rättsliga hindren och villkoren för utbetalning av dagpenning, fastställer beloppet av dagpenningen som ska betalas, ger ett beslut och överför pengarna till kontot. 
  • Förra året betalade vi in 643 310 471 euro på våra medlemmars konton. 
  • Tiden det tar att behandla en ansökan varierar beroende på vilken typ av ansökan det gäller. Handläggningstiden för en ansökan kan vara bara några minuter, medan den för en annan tar flera timmar. 
  • Våra experter i kundtjänsten svarar per telefon, chatt, på sociala medier och OmaYTK. Vi blir kontaktade cirka 380 000 gånger per år.