Behandlingstiderna på god nivå

I våras både syntes och kändes corona -permitteringarna. Hos oss kändes de i de enorma mängderna ansökningar, som vi hela våren och sommaren behandlade nästan dygnet runt. I augusti fick vi köerna att redan återgå till nästan det normala och därefter har handläggningstiderna hållits korta.

Behandlingskön för den första ansökningen är cirka 1,5 vecka. De förlängda ansökningarna behandlas i regel automatiskt, varför det inte alls finns en kö för dem. Förlängda ansökningar med ändringar eller till exempel deltidsarbete får vi normalt behandlade ungefär på en vecka. Du kan följa med behandlingstiden för tillfället på våra statistiksidor.

Även om läget nu är bra, påverkar corona alltjämt behandlingstiderna. Vi hos YTK arbetar alltjämt på distans och även annars ser vi noga till att vi inte blir sjuka. Arbetslösheten är också alltjämt ganska hög och på basis av utsikterna för ekonomin motser vi att sysselsättningsläget fortlöper på svag nivå ännu någon tid även nästa år.

Vi tillönskar alla krafter att orka och ett gott humör!