Beskattning i början av året

Många har beskattningsfrågor i tankarna i början av året. Nedan en tipslista!

  • Vi kan använda fjolårets skattekort för dagpenningen i januari. Inkomstgränsen nollställs vid årsskiftet, och kräver inga åtgärder.

  • Vi uppbär dagpenningarnas förskottsinnehållning enligt det skattekort som gäller för förmånens utbetalningsdag, oavsett förmånens tidsperiod. Om vi alltså idag betalar dagpenningarna för december, använder vi det skattekortet som gäller idag, även om det är utfärdat för år 2020.

  • Vi får skattekorten för år 2020 automatiskt av skattemyndigheten. De är dock avsedda för löner. Om vi använder skattekortet för lön vid utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning, är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %, enligt skattemyndighetens anvisningar.

  • När du ansöker om dagpenning, lönar det sig för dig att beställa ett nytt skattekort från skattemyndighetens tjänst, i vilket du uppskattar förmånernas belopp för året. Uppgifterna i det nya skattekortet kan sedan användas direkt av oss, när vi betalar ut den inkomstrelaterade dagpenningen.

  • Du kan uppskatta hela årets dagpenningar genom att multiplicera dagpenningen för en dag med siffran 258. Beloppet för en dag hittar du i beslutet. Om du ännu inte fått ett beslut kan du uppskatta dagpenningens storlek med vår kalkylator.

  • Ange oss, d.v.s. Allmänna arbetslöshetskassan YTK, som mottagare då du beställer ett nytt skattekort av skattemyndigheten. Då skickar skattemyndigheten uppgifterna direkt till oss, och du behöver inte separat lämna in ditt skattekort som en bilaga till din ansökan.

  • Vi uppdaterar skatteuppgifterna så snart som de anländer till oss. Skatteuppgifterna kommer inte nödvändigtvis till oss samma dag som du beställt dem från skattemyndigheten. Om din dagpenning t.ex. utbetalas 24.1 och du beställer ett nytt skattekort samma dag, kommer vi förmodligen inte att hinna använda de nya uppgifterna.