Beskattning vid årsskiftet 2022–2023

Det finns en skatt på inkomstrelaterad dagpenning. Skattesatsen bör kontrolleras före årsskiftet för att säkerställa att det blir mer kvar i handen. Det är också värt att förbereda sig för nästa år.

Kontrollera dina skatter före jul

Inkomstgränsen i slutet av året som anges på skattekortet kan överskridas. Då stiger förskottsinnehållningsprocenten som betalas på inkomstrelaterad dagpenning och dagpenningen som man får i handen minskar. Det kan vara en tråkig överraskning före jul.

Om du ännu ansöker om dagpenning i slutet av året, kontrollera inkomstgränsen på skattekortet och den upplupna dagpenningen. Om inkomstgränsen kommer att överskridas kan du beställa ett nytt ändringsskattekort för förmånen från skattemyndigheten för resten av året.

I OmaYTK ser du din nuvarande inkomstgräns genom att klicka på knappen Skattekort i det övre fältet. Om inkomstgränsen håller på att överskridas, beställ ett nytt ändringsskattekort för förmånen från skattemyndigheten, i vilket du har höjt inkomstgränsen med förmånsbeloppet för resten av året.

  1. Kontrollera dina inkomstgränser och den upplupna dagpenningen i OmaYTK.
  2. Beställ vid behov ett nytt ändringsskattekort för förmånen från skattemyndigheten.

Du kan beställa ett nytt skattekort direkt från skattemyndighetens tjänst. Ange den inkomstrelaterade dagpenning som betalats ut under detta år under förmånerna på skattekortet och lägg till en uppskattning av hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du kommer att få fram till slutet av året. Ange oss, dvs. Allmänna arbetslöshetskassan YTK, som mottagare av skattekortet. På så sätt får vi ändringsskattekortet elektroniskt. I regel har vi det nya skattekortet nästa dag. Om det till exempel finns ett veckoslut däremellan kan det ta flera dagar. Om du anger oss som mottagare av skattekortet behöver du alltså inte separat skicka ändringsskattekortet till oss.

Om du vill att din ansökan om dagpenning ska behandlas i enlighet med den nya skatteinformationen, skicka oss en fortsatt ansökan först när den nya skatteinformationen syns i OmaYTK. Om du skickar in en ansökan under samma dag som du beställer ett nytt skattekort kan ansökan gå igenom med den gamla skatteinformationen. Så tålamod är en tillgång även här!

Så här förebygger du tråkiga överraskningar när vi kan använda korrekt skattesats i betalningarna i slutet av året. Om du redan har gjort så här, så är allt okej.

Skatteåterbäring och kvarskatt

Skatteåterbäring eller kvarskatt påverkar inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

Förskottsinnehållning 2023

Ett nytt år närmar sig också. I januari betalar vi ännu ut inkomstrelaterad dagpenning med skatteinformationen från 2022, men vi nollställer inkomsten på skattekortet.

Under januari får vi från skattemyndigheten automatiskt skatteinformationen för nästa år, men de är vanligtvis för lön. När skattekortet är för lön måste vi ofta höja skattesatsen enligt skattemyndighetens anvisningar.

När du ansöker om dagpenning lönar det sig att genast i januari beställa ett ändringsskattekort för förmånen från skattemyndighetens tjänst. Meddela skattemyndigheten en uppskattning av den inkomstrelaterade dagpenningen för nästa år. Du kan räkna ut en uppskattning av kommande inkomstrelaterad dagpenning med vår kalkylator.

Du kan också beräkna uppskattningen själv. Inkomstrelaterad dagpenning betalas årligen ut under cirka 258 dagar. Du får alltså en uppskattning av hela årets dagpenning genom att multiplicera din inkomstrelaterade dagpenning med 258 dagar. Detta beror dock på hur mycket tid du fortfarande har kvar av den maximala betalningstiden. Du kan kontrollera beloppet på din dagpenning och den maximala betalningstiden i OmaYTK.

Ange Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skattekortet i skattemyndighetens tjänst. Då skickar skattemyndigheten det nya skattekortet elektroniskt direkt till oss.