Besluten om inkomstrelaterad dagpenning kan läsas i OmaYTK

Vi kommer fr.o.m. 6.11. att ge besluten om inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsunderstöd elektroniskt och de kan läsas i tjänsten OmaYTK genast efter att man gett beslutet.

Om du inte besökt OmaYTK och läst det elektroniska beslutet inom sju dygn, sänder vi dig beslutet per post. 

Det elektroniska beslutet är ett identiskt lexemplar i telefax, som du vid behov kan skriva ut eller spara för dig själv i pdf-format och använda elektroniskt som bilaga för andra syften.

Dra all nytta av OmaYTK:

  • Snabbt: Ingen tid går åt för postgången.
  • Lätt: Alla ansökningar, meddelanden, beslut och utbetalningsmeddelanden i anslutning till din kommunikation bevaras och hålls i ordning.
  • Säkert: Den datasäkra kanalen med krypterad förbindelse minskar identitetstölder, som hänför sig till e-post och papperspost.
  • Ekologiskt: Inga onödiga papper.

Se här anvisningar för hur man loggar in i OmaYTK.

Obs! Besluten om medlemskap, återkrav och alterneringsledighet syns inte i OmaYTK, utan dem sänder vi per post.