Början av året har varit exceptionell och nu kommer redan sommarvärmen!

Hos arbetslöshetskassan är början av året alltid en bråd tid. Lagändringarna träder ofta i kraft i januari och arbetslösheten är som högst i februari-mars.

Det här året har varit likadant, men även mycket exceptionellt. Arbetslösheten hos våra medlemmar var som högst i februari-mars och i januari kom det stora lagändringar. Arbetslösheten är ändå t.o.m. 1,7 procentenheter lägre än i fjol och nedgången i arbetslösheten fortsätter starkt. Av lagändringarna var aktivitetsmodellen den mest betydande, och den som har krävt av oss den verkliga ansträngningen och samtidigt har den fört med sig oro och ovisshet bland medlemmarna.

Situationen kommer till synes på så sätt att det har kommit in hela 10 procent färre ansökningar till oss än i fjol. Samtidigt har dock antalet telefonsamtal varit över 24 procent fler än förra året och även antalet andra meddelanden har ökat med upp till 15,4 procent i jämförelse med året innan. Behovet av rådgivning har alltså klart ökat.

Vi följer kontinuerligt med kvaliteten hos vår betjäning och vi hör oss för om respons och erfarenheter av er. Tack till alla som har svarat! God respons uppmuntrar och hjälper oss att identifiera var vi lyckats. En mer kritisk respons avslöjar för sin del ställen som ska utvecklas, annars skulle vi kanske inte lägga märke till dem.

Utvecklingsarbetet har fart hos oss. Början av året har rätt långt gått i tecknet av aktivitetsmodellen, men till exempel till början av sommaren fick vi chatbot för att svara i vår webbtjänst. Det är ett intressant nytt verktyg och genom att utveckla det kan vi i framtiden bättre ge råd dygnet runt när det passar dig som bäst. Ingenting ersätter ändå att samtala med en människa och tillgängligheten och kvaliteten för det för vi vidare målmedvetet.

YTK överskred råmärket 400 000 medlemmar i början av året. Tack till alla våra medlemmar för det! Vi är otroligt stolta över det! En stark medlemsökning gör det möjligt med bättre tjänster för oss alla och därför ämnar vi även i fortsättningen fortsätta med medlemsrekryteringen. Vi har dörrarna öppna för alla löntagare, så kom ihåg att tipsa även din kompis om oss.

Också för detta år utlovas ännu lagändringar. Genast i augusti är en lagändring på kommande, vilken gör det möjligt att mera flexibelt utnyttja utkomstskyddet  för studier. Det är en bra förnyelse och vi hoppas att den är till nytta för våra medlemmar. Vi förväntar oss också en justering av aktivitetsmodellen, vilket regeringen har utlovat under vårens lopp.   

Liksom vi så väl sade det redan i fjol:”Traditionellt stänger Finland efter midsommar. I många branscher kan man ändå inte stänga, inte heller hos oss. Vi betjänar våra medlemmar enligt samma tidtabeller även i juli.”

Vi tillönskar alla inom YTK en solig sommar!