Bra går det! Tiderna för behandlingen korta och lediga arbetsplatser så det räcker

Det lider mot höst i hoppfulla stämningar. Antalen ansökningar om dagpenning har gått ner redan under fyra månader i rad och ansökningarna behandlas också i rask takt för närvarande. På arbetsmarknaderna behövs det nu sådana som gör arbetet, vilket öppnar möjligheterna att sysselsättas för många.

Antalet ansökningar om dagpenning har sjunkit hos YTK redan fyra månader efter varandra. I juli fick vi in cirka 25 000 färre ansökningar om dagpenning än i mars under innevarande år. Allt färre blir alltså arbetslösa, och även arbetsmarknaderna drar mycket bättre än under våren.

Många medier har rapporterat om brist på arbetskraft, vilket berör allt flera branscher. Bland annat enligt Helsingin Sanomat och Taloussanomat finns det behov av arbetstagare i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn, industrin samt byggbranschen, men även för många andra arbeten efterlyser man arbetsfolk runt om i landet. 

Coronaläget är alltjämt akut, och eventuella stängningsåtgärder kan under höstens lopp också påverka sysselsättningen. I detta nu är det ändå inte någon mer omfattande stängning av samhället i sikte, för vaccinationerna och sjukhusens vårdmängder har hållits rimliga. Det finns alltså många grunder för att för att man kan förvänta sig att ett bra sysselsättnings- och arbetslöshetsläge fortgår händer höstens lopp.

Din ansökan behandlas nu på några dagar

Tiderna för att behandla ansökningarna om dagpenning är på en utmärkt nivå hos YTK. Just nu (5.8.) är handläggningstiden både för första ansökningarna och de förlängda ansökningar som behandlas manuellt fem dagar. De här tiderna gäller inte för förlängda ansökningar som ska behandlas automatiskt, där finns det inga förändringar med hänsyn till det tidigare. De behandlas omedelbart efter att de inkommit. 

Om alltså en arbetslöshet eller permittering blir aktuell, så behöver man inte vänta längd. Det lönar sig ändå att beakta att överföringen av pengar alltid tar två bankdagar efter behandlingen av ansökan.