Brexits inverkan på arbetslöshetsskyddet fortfarande delvis oklar

Övergångsperioden för utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU löpte ut 31.12.2020. EU och Storbritannien undertecknade ett partnerskapsavtal 24.12.2020. Konsekvenserna av tolkningen av utträdes- och partnerskapsavtalet kan klarna ytterligare. Vi informerar om eventuella ändringar.

Brexits inverkan på en persons rätt till arbetslöshetsskydd beror på om personen omfattas av utträdes- eller partnerskapsavtalet.

Personer som omfattas av utträdesavtalet

Personer som senast 31.12.2020 under övergångsperioden för utträdesavtalet har rört sig från Storbritannien till Finland eller från Finland till Storbritannien omfattas av utträdesavtalet och kan flytta arbets- och försäkringsperioder även efter övergångsperioden i enlighet med EU-förordningarna. Medlems- och försäkringsperioder går att flytta på dessa grunder även efter att utträdesavtalet har upphört att gälla, varvid det går att ansluta sig till kassan när man återvänder från Storbritannien, även om det är fråga om ett tredjeland, om personen har rört sig mellan ett medlemsland och Storbritannien senast när utträdesavtalet löper ut.

Att söka arbete inom EU/EES är möjligt även efter utträdesavtalet, om personen har omfattats av utträdesavtalet.

Personer som omfattas av partnerskapsavtalet

Statusen i arbetslöshetsskyddet för de personer som inte omfattas av utträdesavtalet och som rör sig efter 1.1.2021 fastställs utifrån partnerskapsavtalet. Personer som rör sig mellan EU och Storbritanninen kan överföra sina arbets- och försäkringsperioder enligt partnerskapsavtalet.  

Överföringen av arbets- och försäkringsperioder mellan Storbritannien och EU har fastställts i EU-lagstiftningen, vilket innebär att en person undantagsvis kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa från och med 1.1.2021 när denna anländer från Storbritannien, dvs. från ett tredje land, även när personen är arbetslös.

Däremot kan en person som omfattas av partnerskapsavtalet från och med 1.1.2021 inte resa till ett EU/EES-land för att söka arbete där. Personen kan dock vistas i vilket land som helst enligt finsk lagstiftning och ändå vara berättigad till arbetslöshetsförmåner, förutsatt att jobbsökningen är giltig vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Personen är skyldig att ta emot arbete och utbildning och att återvända till Finland om arbete erbjuds.

Partnerskapsavtalet inskränker viseringsfri vistelse i Storbritannien till tre månader, vilket kan begränsa längden på vistelsen med hänvisning till nationell lagstiftning.