Case YTK – hur vi svarade på coronakrisen och nästan fördubblade vår personal i exceptionella förhållanden?

I början av året klarnade det för oss att vi snart behöver ett stort antal nya anställda för att avhjälpa den anhopning av ansökningar om arbetslöshetsdagpenning som orsakas av coronasituationen. Under den gångna månaden har vi redan fått in cirka 30 000 ansökningar, medan det normalt kommer in cirka 45 000 ansökningar per år. För att svara på denna arbetsmängd har vi mitt i undantagsförhållandena och distansarbetet anställt 100 nya som arbetar med oss. Det är ett rejält antal!

Gruppen på cirka 150 personer hos YTK har varit mycket permanent – man har trivts med i gänget i upp till ett trettiotal år – alltså har det inte gjorts fler rekryteringar än ungefär 5–10 per år. Beredskapen inför de ökade antalen inleddes i februari med tidigare oskådade rekryteringsplaner. Gradvis fick vi från april till maj månader anställt 94 personer till rådgivningen och förmånshandläggningen. Även för stödfunktionerna såsom den juridiska avdelningen, personal- och ekonomiadministrationen erhölls förstärkningar.

De exceptionella förhållandena kräver exceptionella åtgärder

De mest överraskande utmaningarna som hänför sig till rekryteringen är i dessa tider i en klass för sig. Hela personalen arbetar på distans, alltså har arbetsorienteringen också genomförts helt på distans. När de nya arbetstagarna kom för att hämta sina arbetsredskap i Loimaa, måste grupperna följa en noggrann tidtabell, så att man kunde hålla säkerhetsavstånden. Till all lycka var ute i god tid, så vi fick de rätta verktygen, för inte var det heller alltför lätt att få dem.

De nya som har rekryterats är anställda på viss tid och fungerar antingen som guider inom kundbetjäningen och svarar på mejl eller telefonsamtal eller så sätter de sig in i behandlingen av vissa typer av ansökningar. Normalt tar arbetsorienteringen hos YTK för en ny anställd månader, eftersom det är rätt komplicerat att arbeta med tillämpningen av utkomstskyddet för arbetslösa, men nu kör man igenom orienteringen inom veckor. Detta kräver att man funderar ut sätten att arbeta på nytt och en effektiv utbildning och med goda sparringpartner som hjälp. Inlärningen i arbetet och stödet för den är det fokus som gör att arbetsorienteringen blir lyckad.

Vi ser till att det här ska lyckas

Mängden av arbete är tuff, men varje ansökan som behandlats och varje medlem som biståtts är ett steg framåt. De nya personerna utbildas att betjäna våra medlemmar och att behandla förmånsärendena med samma omsorgsfulla grepp om arbetet som vi har vant oss vid. Resultaten övervakas internt, så att riktigheten och lagenligheten säkras för arbetet.

Vi har också en flink, lokal samarbetspartner  Åma Oy och som får det att svänga med oss i arbetsansökningarnas rumba. Tillsammans med Sari-Anne Poikkijoki hos Åsma Oy gläder det oss båda att vi får utföra ett så betydelsefullt arbete i dessa utmanande tider. Vi gjorde en enorm ansträngning med ett leende på läpparna och en positiv attityd.

Samma positiva inställning kunde man lägga märke till i arbetsansökningarna som mottogs via olika kanaler, sammanlagt cirka 1000. Det var kunniga studerande och erfarna professionella som sökte till oss och som ville dra sitt eget strå till stacken och samtidigt få arbete på  en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser. Vi var nödsakade att fatta stränga beslut, och tyvärr kunde inte alla väljas. Video- och telefonintervjuerna visade sig fungera.

Vi arbetar hos YTK tillsammans med en fantastisk vi-anda och handlingskraft, vilket hjälper oss att lyckas och klara av det i coronasituationen tillsammans med våra medlemmar – och för deras skull. Genom att arbeta för samma mål har ryktet om arbetsgemenskapen och de goda arbetskamraterna spridit sig vida kring. Vi är glada över var och en av de nya arbetskompisarna.

Anne Pihlava, personalchef.

Anne Pihlava, personalchef