Corona -anhopningarna är över, handläggningstiderna på god nivå

På grund av coronakrisen fick vi ett rekordantal ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning. Fram till början av september i år hade det kommit in 556 318 ansökningar. I fjol kom det under hela året in 472 493 ansökningar.

I begynnelseskedet kom det även in ansökningar i rekordtakt. Till exempel under vecka 16 kom det in nästan 1 500 procent flera första ansökningar än under samma tid året innan.

Vi hade redan under början av året börjat bereda oss på det värsta, men i praktiken var det inte möjligt att höja beredskapen i samma takt som permitteringarna och uppsägningarna började storma in. Samtidigt blev det också svåra stockningar i vår kundbetjäning.

Senast i början av augusti hade vi fått kön av ansökningar för permitterade åtgärdad. Vi bedömde då, att vi skulle få köerna för alla typer av ansökningar till under 30 dagar före slutet av augusti månad. Bedömningen var korrekt och nu i början av september är handläggningstiderna endast tio dagar eller under det.

För oss är det viktigt att vår klient får den bästa betjäningen och sina pengar så snabbt som möjligt. Vi är tacksamma för våra medlemmars förståelse och tålamod och vi gör allt för att den goda situation som nu uppnåtts ska tåla alla de törnar som kommer.

I inledningsskedet till krisen tog vi hos YTK över ett hundra nya arbetstagare. En del av dem fortsätter hos oss på heltid och en del på deltid. För början av hösten har vi också rekryterat helt nytt folk. På så sätt strävar vi efter att bereda oss för att antalen ansökningar med hösten kommer att åter börja öka. Vi väntar inte en alldeles likadan anstormning av ansökningar som förra våren, men det oaktat vill vi hålla beredskapen på hög nivå, så att behandlingsköerna hålls korta även då, ifall de mest tråkiga prognoserna går i uppfyllelse.