Coronaviruset kan påverka ditt jobb

Spridningen av Corona-viruset (SARS-CoV-2) väcker oro. Vi på YTK följer med situationen och är förberedda på att flera insjuknar i sjukdomen (COVID-19), som förorsakas av virus.

Epidemins inverkan på arbete och utkomst

Om du har diagnostiserats med en allmänfarlig smittsam sjukdom eller det finns orsak att anta att du har utsatts för en sådan, kan du beordras att bli borta från ditt arbete för att förhindra smitta. Du kan också beordras att hållas i karantän eller isolerad.

I dessa fall har du rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom, som ersätter inkomstbortfall som beror på åtgärderna. På motsvarande sätt har du rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 år och barnet har ordinerats att stanna hemma och du därför inte kan gå till jobbet.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Den bestäms alltså enligt den lön du skulle ha fått om du varit på jobb.

Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA. Läs mer om den från FPA:s webbplats.

Virus och inkomstrelaterad dagpenning

Om du får inkomstrelaterad dagpenning och blir sjuk ska du fortsättningsvis söka dagpenningen som vanligt. En kortvarig sjukdom påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning.

Dagpenning vid smittsam sjukdom hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, men beloppet dras av från dagpenningen. Om du har arbetat på deltid kan du ansöka om jämkad inkomstrelaterad dagpenning, även om du får dagpenning vid smittsam sjukdom för ditt inkomstbortfall. I dessa situationer grundar sig utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning på inkomsterna från deltidsarbetet och dagpenningen kan betalas. Beloppet för dagpenningen vid smittsam sjukdom dras av dock från dagpenningen.

Inkomstrelaterad dagpenning på grund av orsak likställd permittering

I vissa situationer kan en epidemi av infektionssjukdomar vara orsak till permittering. Det kan vara fråga om en situation då du själv är frisk och skulle kunna jobba, men arbetet förhindras på din arbetsplats på grund av epidemin.

Epidemin kan alltså leda till att du inte kan jobba även om du själv är frisk. I dessa situationer är din arbetsgivare skyldig att betala normal lön under 14 dagar. Om situationen fortgår därefter kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss.

Var och en kan påverka spridningen av sjukdomen

  1. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten regelbundet och noggrant. Använd helst också handsprit. Dessa åtgärder dödar det eventuella viruset på dina händer.
  2. Undvik att röra området kring ansiktet. Om du har virus på händerna kommer det in i kroppen via ögonen och slemhinnorna i näsa och mun.
  3. Hosta och nys i näsduk och kasta sedan bort den. Om du inte har en näsduk, nys eller hosta i armvecket. Om du är sjuk, sprider du droppar med virus när du hostar.
  4. Håll avstånd. Under epidemin, och också under vanlig influensasäsong, är det tillrådligt att undvika nära kontakt med andra människor. Handskakning, kyssar på kinden och kramar är uttryck för vänlighet och omtanke, men samtidigt ger de en chans för viruset att sprida sig.
  5. Om du känner dig sjuk, stanna hemma och ring hälsovårdscentralen.
  6. Om du ska resa, kolla upp vad WHO:s webbplats informerar om ditt resmål.
  7. Följ med informationen om coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbplats, så att du vet var viruset har spridit sig. WHO har också publicerat ett omfattande informationspaket om viruset.

Det här handlar det om

Vid årsskiftet började det nya coronaviruset spridas i Kina. Världshälsoorganisationen WHO har gett viruset en mycket hög riskklass. I början av mars var antalet konstaterade smittade globalt nästan 90 000. 

Viruset förorsakar en akut infektion i luftvägarna. Det sprids mellan människor via droppsmitta. Symtom som viruset förorsakar är huvudvärk, feber, hosta, halsont, andnöd och muskelsmärta. Inkubationstiden är cirka fem dagar. Om du har dessa symptom, stanna hemma och ring din egen hälsovårdscentral.