Telefonlinjerna är stängda 20.5.

De ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina oroar särskilt personer, som arbetar inom turism och industri

En omfattande enkätundersökning visar, att 43 % av de tillfrågade är oroade över hur kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna påverkar deras egen arbetssituation. De mest oroliga är de som arbetar inom turism-, hotell- och restaurangsektorn, industrin, kommunikationerna och handeln.

I sin Medlemspuls-undersökning frågade YTK om hur kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna påverkade de svarandes arbetssituation. Till enkäten mottogs nästan 20 000 svar.

43 % av de tillfrågade är oroade över krigets och sanktionernas inverkan på deras arbetssituation. De mest oroliga är de, som arbetar inom turism-, hotell- och restaurangsektorn, industrin, kommunikationerna och handeln.

"Jag förstår mycket väl människors oro. Turism-, hotell- och restaurangsektorerna lider redan direkt av slutet på den ryska turismen, och kriget drabbar dessa sektorer även i större omfattning . Industrin är konjunkturkänslig, och dessutom kan det uppstå brist på material. Marknadsföringsbranschen lever däremot starkt enligt de allmänna konjunkturerna, säger YTK:s verkställande direktör Auli Hänninen.

De minst oroliga över krigets inverkan på den egna arbetssituationen finns inom den offentliga social- och hälsovårdssektorn, statligt och kommunalt anställda och inom utbildningssektorn.

“På social- och hälsovårdssektorn och på utbildningssektorn råder stor brist på arbetskraft, och kriget minskar inte behovet av dessa tjänster, utan effekten är till och med den motsatta, fortsätter Auli Hänninen.

Stigande priser, brist på komponenter och hotet om ett storkrig

I öppna svar är YTK:s medlemmar särskilt oroliga över hotet om kriget upptrappning, Rysslands oförutsägbarhet, kärnvapen och civila offer. När det gäller ekonomin, är lågkonjunkturen och prisökningarna särskilt i fokus, men många lyfter också fram den direkta inverkan på den egna sektorn. Det handlar bland annat om bristen på komponenter och råvaror.

"Det som är talande är att i ett öppet svar nämndes "tillgång till komponenter och civila krigsoffer" som ett orosmoment. I en nätverkslänkad värld har krig en direkt inverkan på det egna arbetet, men samtidigt ligger våra medlemmars oro särskilt i den mänskliga nöden, säger Ilona Kangas, chef för kundrelationer och kommunikation på YTK.

"Jag jobbar på ett flygbolag. Restriktionerna kommer att leda till permitteringar och uppsägningar. Vi har redan haft två svåra år med långa permitteringar och uppsägningar. Arbetsbördan är hög för dem som arbetar", säger en svarande.

Medlemspuls-undersökningen skickades via e-post till YTK:s alla medlemmar. Frågan ställdes i form av "Hur bekymrad är du över hur kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna påverkar din egen arbetssituation?" Totalt inkom 19 797 svar. Svarstiden för undersökningen var 4–13 mars 2022.