De tillfälliga ändringarna i lagen om arbetslöshetsskydd har godkänts

De tillfälliga förändringarna av arbetsvillkoret och självrisktiden i lagen om arbetslöshetsskydd har godkänts i dag 9.4.2020. Ändringarna träder i kraft 15.4.2020, men de gäller retroaktivt från och med 16.3.2020.

Den tillfälliga ändringen har förkortat arbetsvillkoreti vissa situationer och gör det möjligt för sökanden att få inkomstrelaterad dagpenning trots självrisktid. Dessutom har godtagits att den dagpenning som betalas ut på grundval av permittering inte förbrukar dagpenningens maximala betalningstid.