De tillfälliga lagändringarna fortsätter till slutet av året

Coronaepidemin under våren har medfört många tillfälliga lagändringar för arbetslöshetsskyddet. Dessa ändringar gäller nu till slutet av året.

Lagändring
Tillämpning
Självriskdagar hindrar inte utbetalning
​​​​​​​av inkomstrelaterad dagpenning.
Gäller sökande vars självrisktid börjar
​​​​​​​16.3–31.12.2020.
Inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas
​​​​​​​på basis av ett kortare arbetsvillkor.
Tillämpas på sökande som inte uppfyller
arbetsvillkoret på 26 veckor, men som uppfyller
ett arbetsvillkor på 13 veckor som medlem i
kassan, så att minst en vecka som ingår i
arbetsvillkoret infaller efter 1.3.2020 och första
betalningsdagen för den ​​​​​​​inkomstrelaterade
​​​​​​​dagpenningen är senast 31.12.2020.
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad
​​​​​​​dagpenning förbrukas inte under permittering.
Gäller sökande vars permittering inleddes ​​​​​​
16.3.2020 ​​​​​​​eller senare. Maximitiden förbrukas
​​​​​​​inte 16.3–30.6.2020.
Den maximala betalningstiden för
​​​​​​​inkomstrelaterad ​​​​​​​dagpenning förbrukas inte.
Inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut
1.7–31.12.2020 förbrukar inte den maximala
​​​​​​​betalningsperioden för dagpenningen.
Skyddsdelen höjs till 500 euro per månad.
Gäller för ansökningsperioder som börjar
​​​​​​​1.6–31.10.2020.
Lättare villkor för rörlighetsbidrag.
Gäller sökande vars anställningsförhållanden
​​​​​​​börjar 12.6–31.10.2020.
En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från
FPA när inkomsten från företagsverksamheten
​​​​​​​har ​​​​​​​minskat på grund av coronaepidemin.
Gäller 16.3–31.12.2020.
Lättnader gällande granskning av
​​​​​​​arbetskraftspolitiska hinder.
Gäller 16.3–31.12.2020.
Frivilliga studier som stöds med
arbetslöshetsskydd behöver inte avancera på det
sätt som krävs, om ​​​​​​​de långsammare studierna
​​​​​​​beror på coronaepidemin.
Gäller 1.8–31.12.2020.