De tillfälliga undantagen för utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter till slutet av november

Regeringen har på grund av epidemin lagt fram en förlängning av de undantagslagar om utkomstskyddet för arbetslösa som gjorts på grund av epidemin. De tidigare förlängningarna är i kraft ända till slutet av september. En förlängning av undantagslagarna underlättar ställningen för förmånssökande och gör verkställandet smidigare.

Förlängningarna av lagändringarna har ännu inte blivit godkända av riksdagen. Vi informerar då ärendet framskrider. Om förlängningarna av undantagen godkänns som planerat, tillämpas ändringarna så här: 

Förhöjd skyddsdel

Skyddsdelen för utkomsskyddet för arbetslösa har under undantagstiden höjts till 500 euro i månaden. 

Genom den föreslagna förlängningen kan vi utnyttja den föreslagna skyddsdelen om ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. 

Under ansökningsperioderna som börjar 1.12.2021 och därefter skulle skyddsdeleln återgå till 300 euro. 

Rörlighetsbidrag

Enligt undantagslagen kan du få rörlighetsbidrag som arbetslös för inlett heltidsarbete på grundval av en arbetsresa över två timmar. Tillämpningen av detta skulle förlängas på så sätt, att undantaget är i kraft, om anställningsförhållandet inleds senast 30.11.2021. 

Arbetsreseförutsättningen för rörlighetsbidrag är i heltidsarbete tre timmar, om anställningsförhållandet inleds 1.12.2021 eller därefter. 

Förskottsbetalning

Vi kan i vissa situationer betala ut inkomstrelaterad dagpenning  innan beslut meddelats. Tillfälligt har vi kunnat betala ut i förskott en inkomstrelaterad dagpenning för högst sex månader. Den här möjligheten skulle förlängas ända till 30.11.2021 saakka. 

Särskild jämkningperiod

Vi skulle återgå till att pånytt utnyttja en särskild jämkningsperiod under ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 och därefter.

En jämkning av företagsinkomster kan göras på grundval av sökandens anmälan. De anmälda inkomstuppgifterna behöver inte granskas efteråt. Undantaget gäller ansökningsperioder, som börjar senast 30.11.2021.