Den maximala utbetalningstiden går inte åt

Corona är inte ditt fel, därför går det inte heller åt avden maximala utbetalningstiden för dig.

På våren gavs  en lagändring på viss tid, enligt vilken maximiutbetalningstiden för permitterade på grund av corona inte går åt, fastän även utkomstrelaterad dagpenning betalas ut. I början av sommaren utvidgades detta på så sätt att den maximala utbetalningstiden inte heller går åt för arbetslösa, företagare och sådana som arbetar på deltid.

Inkomstrelaterad dagpenning, som har betalats för tiden 1.7.2020–31.12.2020 samlar alltså inte in den maximala tiden för någon. Det här gäller alla mottagare av dagpenning oberoende av orsaken till arbetslösheten eller arbetslöshetens begynnelsedag.De inkomstrelaterade dagpenningarna samlar åter in maximiutbetalningstid från och med 1.1.2021.

Den tidigare ändringen gällde endast för de permitterade, vilkas permittering hade börjat 16.3.2020 eller därefter. Inkomstrelaterad dagpenning som betalats ut åt dessa personer 16.3.2020–30.6.2020 samlade inte in maximiutbetalningstid. Undantaget gällde inte frånvaro från arbetet på grund av orsak som ska jämställas med permittering eller av väderhinder.

Normalt kan inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för högst 300, 400 eller  500 dagar. Nu har dessa räkneverk stoppats. Det här kommer till exempel till synes i OmaYTK på så sätt att det tal som visar den maximala utbetalningstiden inte förändras, även om det har betalats ut dagpenning till dig.

Lagändringar och ändringar av ändringarna

Coronavåren förde med sig 22 lagändringar som har konsekvenser för utkomstskyddet för arbetslösa. Lagändringarna genomfördes för bestämd tid och sedermera har tidsfristerna ännu förlängts.

Det ständigt föränderliga läget har gett upphov till förbryllande situationer för våra klienter. Vi ger alltid råd enligt gällande lagar. I  början av våren gav vi exempelvis rådet att lagändringarna på viss tid upphör under sommaren. Eftersom de utsatta tiderna förlängdes, höll våra tidigare råd inte längre streck.

Uppdaterad information om de tidsbestämda lagändringarna hittar du på vår webbplats.