Den särskilda jämkningsperioden har spelförbud

Den särskilda jämkningsperioden har undantagsvis inte varit i bruk under coronatiden. I början berättade vi som en nyhet att att den särskilda jämkningsperioden har blivit utvisad. Genom den färskaste lagändringen har den särskilda jämkningsperioden belagts med spelförbud ända till 31.12.2022.

Den särskilda jämkningsperioden

När du arbetar på deltid, kan du också ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut jämkad, det vill säga den lön som erhållits från ett deltidsarbete beaktas i utbetalningen.

Jämkningsperioden är i regel, beroende på lönebetalningsperioden, en period på en månad eller fyra kalenderveckor efter varandra. Den särskilda jämkningsperioden har utnyttjats, då det i den sedvanliga jämkningsperioden ingår sådana tider, för vilka sökanden har rätt till full arbetslöshetsförmån eller för vilken sökanden inte alls har rätt till arbetslöshetsförmån.

Jämkningen av arbetslöshetsförmånen gjordes smidigare genom en lag, som trädde i kraft 11.5.2020 på grund av covid-19 -epidemin, på så sätt att man tillfälligt avstod från den särskilda jämkningsperioden. Jämkningsperioden och ansökningsperioden för en förmån har således undantagsvis alltid varit fyra kalenderveckor efter varandra eller en månad, även om det i perioden skulle ha ingått dagar, för vilka det inte fanns någon förmånsrätt. Lönen och den arbetstid som ska vara grunden för lönen har beaktats vid jämkningen, fastän lönen skulle ha betalats en sådan dag, vilken inte hade haft rätt till en arbetslöshetsförmån.

Då man avstod från den särskilda jämkningsperioden gjorde det verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa enklare. Klientbetjäningskontakterna som berör jämkning har minskat och man man har upplevt att förmånsbesluten som gäller jämkad förmån är mera rättvisa och förståeliga än tidigare. Likaså har man erfarit att antalet överklaganden har minskat medan undantagen har varit i kraft.

Riksdagen har antagit regeringens proposition, enligt vilken den särskilda jämkningsperioden är ur bruk ända fram till 31.12.2022.

Utbetalning av förmån utan beslut

Genom samma lagändring har man förlängt möjligheten att betala ut en arbetslöshetsförmån med stöd av ansökan i förskott för högst sex månader. Den här möjligheten är i bruk ända fram till 31.12.2022.