Det blir en ändring i karensen från början av juli

I slutet av förra året ändrades arbetsavtalslagen. Paragraferna om uppsägning preciserades. I samma sammanhang beslutades om att ändra även lagen om utkomsskydd för arbetslösa, eftersom lagen om utkomstskydd för arbetslösa har påföljder, om anställningsförhållandet avslutas utan godtagbar orsak.

Enligt gällande lag har du inte rätt till arbetslöshetsförmån för en tid på 90 dagar efter att anställningsförhållandet avslutats, om du utan giltig orsak har lämnat det eller varit orsaken till att anställningsförhållandet upphör. Om arbetet har varat i högst fem dagar, finns det inte rätt till arbetslöshetsförmån för en tid på 30 dagar.

Efter lagändringen som träder i kraft i juli har du inte rätt till arbetslöshetsförmån för en tid på 90 dagar efter att anställningsförhållandet upphörde, om du utan giltig orsak har lämnat ditt arbete. Du har inte rätt till arbetslöshetsförmån för en tid på 60 dagar efter att anställningsförhållandet upphörde, om du har varit orsaken till att anställningsförhållandet upphörde. Om arbetet skulle ha varat i högst fem dagar, finns det inte rätt till arbetslöshetsförmån för 30 dagars tid.

Tidsfristen utan ersättning ändras alltså i de situationer, där du själv har varit orsaken till att anställningsförhållandet upphörde. Det här beror på att man genom ändringen av arbetsavtalslagen gav arbetsgivarna en klarare möjlighet att säga upp anställningsförhållandet på personliga grunder. Eftersom följden i dessa situatoner kan vara en utsatt tid utan ersättning, beslutade man att balansera upp situationen genom att förkorta den utsatta tiden utan ersättning eller karensen i de här situationerna.

Även den här lagändringen träder i kraft 1.7.