Det blir lättare att söka dagpenning

I dag 16.4.2020 publicerar vi i OmaYTK förnyelser om, hur man ansöker om dagpenning. I fortsättningen kan du direkt i inkomstregistret söka upp de löneuppgifter som behövs för ansökan och själv uppge andra nödvändiga uppgifter. Antalet bilagor som behövs minskar och behandlingen av ansökningarna blir snabbare, och då får du dina pengar snabbare.

När du ansöker om dagpenning, behölver vi uppgifter om de löner som betalats ut åt dig. Tidigare fick vi de här uppgifterna av det löneintyg som arbetsgivaren skrivit ut. Nu får vi uppgifterna i inkomstregistret, dit arbetsgivaren har anmält löneuppgifterna.

Vi har nu utvecklat tjänsten OmaYTK på så sätt att du redan, när du fyller i ansökan ,kan söka upp löneuppgifterna för ansökan i löneregistret. Då löneuppgifterna finns färdigt redan i ansökan, går det snabbare att behandla din ansökan.

Tilläggsuppgifterna kan du uppge utan särskilda bilagor

Om arbetsgivaren har har anmält endast en totalsumma för lönen till inkomstregistret, behöver vi ännu tilläggsuppgifter. Till exempel semesterpenningen och semesterersättningen bör vi få specificerade i lönebeloppet. Nu kan  du behändigt tillfoga de här uppgifterna, när du gör din ansökan i OmaYTK. De nödvändiga uppgifterna får du av lönespecifikationen och OmaYTK ger handledning för att fylla i de här uppgifterna.

Ju mera omsorgsfullt du kan anteckna uppgifterna, desto snabbare kan vi för vår del få din ansökan behandlad. Du behöver inte sända bilagor, det räcker med att du anmäler uppgifterna i ansökan.

Bli inte väntande på löneuppgifter som saknas  – Anmäl dem själv

Om du har arbetat på deltid och du söker löneuppgifterna i inkomstregistret, ska i ansökan komma de löner vilkas utbetalningsdag infaller för tiden för ansökan.

Om din arbetsgivare ännu inte har hunnit anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret, kan du själv tillfoga löneuppgifterna i avsnittet: ”Puuttuuko tiedoista työnantaja?(Saknas det uppgift om arbetsgivaren)”Tillfoga arbetsgivaren och den inkomstuppgift som saknas. Alla de olika inkomstslagen för inkomstregistret hittar du i snabb- och  rullgardinsmenyn. Använd som lönesumma beloppet för lönen före avdrag för skatter och andra avgifter eller det så kallade bruttobeloppet.

Då du skickar ansökan till oss, kan du göra det fri från bekymmer. Vi sköter saken vidare och om vi behöver några tilläggsuppgifter, tar vi kontakt.