Detta är värt att veta om beskattning och inkomstskydd

Snart är det bra att ta en titt på den förvärvade inkomsten och se till att skatteprocenten är rätt. Det är lätt och lyckas på nolltid.

Kontrollera din skatt senast före jul

Inkomstrelaterad dagpenning är en beskattningsbar förmån. Skattemyndigheterna har beräknat din förskottsinnehållningsprocent med en viss inkomstgräns. Det är bra att kontrollera inkomstgränsen i god tid före jul. Det är synd om inkomstgränsen som anges på skattekortet överskrids utan att man märker det. Då stiger förskottsinnehållningsprocenten som betalas på arbetslöshetsförmånen och dagpenningen som man får i handen minskar. Det kan vara en tråkig överraskning före jul.

Om du ansöker om dagpenning i slutet av året, kontrollera alltså inkomstgränsen på skattekortet och den upplupna dagpenningen. Om inkomstgränsen kommer att överskridas kan du beställa ett nytt ändringsskattekort från skattemyndigheten för förmånen för resten av året.

I OmaYTK ser du din nuvarande inkomstgräns genom att klicka på knappen Skattekort i det övre fältet. Om inkomstgränsen håller på att överskridas, beställ ett nytt ändringsskattekort för förmånen från skattemyndigheten, i vilket du har höjt inkomstgränsen med förmånsbeloppet för resten av året.

  1. Kontrollera dina inkomstgränser och den upplupna dagpenningen i OmaYTK.
  2. Beställ vid behov ett nytt ändringsskattekort för förmånen från skattemyndighetens MinSkatt-tjänst.

När du uppger oss till skattemyndigheten som mottagare av skattekortet, alltså väljer "Allmänna arbetslöshetskassan YTK" på listan, får vi ändringsskattekortet elektroniskt inom några dagar. Det är enkelt för dig och du behöver inte separat skicka ändringsskattekortet till oss.

Så säkerställer du att det inte kommer några överraskningar. Om du redan har gjort så här, så är allt okej.

Ansök om dagpenning först efter beställning av ändringsskattekort

Om dina skatteuppgifter ändras och du vill att din dagpenningansökan ska behandlas i enlighet med de nya skatteuppgifterna, skicka oss en fortsatt ansökan tidigast dagen efter att ändringsskatteuppgiften har beräknats. Om du vill vara säker kan du kontrollera din skatteinformation via OmaYTK. Skicka in en ny ansökan först när den nya skatteinformationen har uppdaterats och syns i OmaYTK.

Helger och skatteverketsdatasystem kan påverka när ny skatteinformation uppdateras. Exempelvis uppdaterats ett skattekort som görs på tisdag vanligtvis hos oss nästa dag, dvs. onsdag. Däremot är ett skattekort som gjort på lördagen inte tillgängligt förrän nästa tisdag.

Om du lämnar ansökan samma dag som de nya skatteuppgifterna beräknas, kan ansökan gå till betalning enligt de gamla skatteuppgifterna. Kontakta då oss omedelbart så korrigerar vi betalningen.

Kvarskatt och återbäring

Du kanske har fått eller är på väg att få skatteåterbäring från förra året, eller så kan du behöva betala kvarskatt. Dessa påverkar inte utbetalningen av dagpenning.

Skatter för år 2024

Ett nytt år närmar sig också. I januari 2024 betalar vi dagpenning med skatteuppgifterna för år 2023, dock så att den upplupna inkomsten på skattekortet nollställs.

Under januari får vi från skattemyndigheten automatiskt skatteuppgifterna för följande år, men dessa är huvudsakligen för lön. När skattekortet är för lön måste vi ofta höja skatteprocenten enligt skattemyndighetens anvisningar.

När du ansöker om dagpenning, lönar det sig att ansöka om ändringsskattekort för förmånen från skattemyndighetens tjänst. Meddela skattemyndigheten en uppskattning av den inkomstrelaterade dagpenningen för hela året. Du kan räkna ut en uppskattning av hela årets dagpenning på vår kalkylator.

Kom ihåg att uppge Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skattekortet i skattemyndighetens tjänst. Då skickar skattemyndigheten det nya skattekortet elektroniskt direkt till oss.