Du har väl kommit ihåg att ansöka om rörlighetsunderstöd?

När du får arbete som ligger långt från hemmet, kan du ansöka om rörlighetsunderstöd hos oss. Det är alltså inte fråga om stöd för rehabilitering, utan uppmuntran för att öka arbetskraftens rörlighet. Enligt en ny studie har understödet använts lite och man känner inte till den så bra.

Möjlighet att se längre

Rörlighetsunderstödet stöder möjligheten att söka jobb även längre bort. När du får ett jobb längre bort kan du ansöka om rörlighetsunderstöd hos oss. Rörlighetsunderstödet är 34,50 € och man kan få det om arbetsresan tar mer än tre timmar om dagen. Alltså en utmärkt förmån!

Läs mer om villkoren för rörlighetsunderstöd.

Dåligt känd

Social- och hälsovårdsministeriet har under våren undersökt användningen av rörlighetsunderstöd och kommit fram till att förmånen är dåligt känd. Enligt utredningen kan man inte beakta understödet när man söker arbete, trots att det skulle kunna vara till större nytta vid jobbsökning.

Det som är bra är att genomförandet av rörlighetsunderstödet enligt utredningen är effektivt och att rörlighetsunderstödet fungerar ur lagstiftningens synvinkel och tillämpningen av den. Utvecklingsbehovet gäller framför allt att göra kommunikationen tydlig för kunderna, så att villkoren för beviljande av understödet blir så entydiga som möjligt för kunderna.

Läs utredningen (på finska)​​​​​​​