En förhöjning av skyddsdelen har kastats fram

Enligt uppgifter i offentligheten har regeringen kommit överens om en lösning för att ordna med säsongarbetskraft för lantbruket.

Ett avtalat förslag till en lösning är det att utkomstskyddets skyddsdel skulle höjas från 300 euro till 500 euro. Skyddsdelen gör det möjligt med arbete i liten omfattning utan att inkomsterna påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Även i rörlighetsbidraget har det framkastats att villkoren ska göras flexiblare.

Ingen kännedom finns om detaljerna. Inte heller känner man till, i vilket skede sådana förnyelser skulle träda i kraft.

Helsingin Sanomat informerade om det 6.5.2020.