Fakturering av medlemsavgift 2023

YTK Arbetslöshetskassans medlemsavgift är 99 euro 2023. Medlemsavgiften i YTK Arbetsliv är 24 euro. Om du är fullvärdig medlem i YTK, det vill säga medlem i båda, är medlemsavgiften sammanlagt 123 euro per år. Du får fakturorna genast efter årsskiftet.

Tack för att du är medlem!

Det finns redan över en halv miljon medlemmar i YTK. Det är en ansenlig mängd löntagare. Med det här stora och bra gänget har vi en fantastisk möjlighet att bygga upp YTK till en allt bättre organisation och skapa bättre tjänster för olika turer i arbetslivet och komplicerade karriäralternativ.

Vi finns här för dig och vi är tacksamma för ditt medlemskap!

Faktureringen inleds i början av året

Vi sänder ut alla medlemsavgiftsfakturor 2.1.2023. Förfallodagen på din faktura beror på i vilken månad du är född. Förfallodagen är under tiden 18.1 – 2.2.2023. Du får separata fakturor från YTK Arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv. Det vill säga att du som fullvärdig medlem i YTK får två separata fakturor.

Medlemsavgiften som e-faktura

Om du har beställt e-faktura av oss sänder vi fakturan direkt till nätbanken. Det här är det smidigaste sättet för dig att ta hand om medlemsavgiftsfakturan, det lönar sig alltså att beställa e-fakturan innan vi sänder ut fakturan för nästa års medlemsavgift.

Medlemsavgiften per post

Om vi inte har någon beställning på e-faktura sänder vi dig din faktura per post. I så fall får du fakturan på papper eller elektroniskt i OmaPosti-tjänsten.

Enligt postens distributionslöfte är medlemsavgiftsfakturan framme den fjärde vardagen efter avsändningsdagen med beaktande av postutdelningsdagarna. Du kan alltså förvänta dig att medlemsavgiftsfakturan kommer på posten inom årets första eller andra vecka.

Om du använder Postis elektroniska OmaPosti-tjänst har du möjlighet att få dina medlemsavgiftsfakturor till OmaPosti. Användningen av OmaPosti är en överenskommelse mellan dig och Posti. Vi kan alltså inte välja om medlemsavgiftsfakturorna ska gå till OmaPosti eller inte. Ta kontakt direkt med Posti (posti.fi) i frågor gällande användningen av OmaPosti.

Information om medlemsavgiften i e-tjänsterna

För YTK Arbetslöshetskassans del hittar du uppgifterna om den obetalda medlemsavgiften i OmaYTK och för YTK Arbetslivs del i OMA+-tjänsten. I OMA+-tjänsten är det möjligt att betala den öppna medlemsavgiften via Paytrail. I arbetslöshetskassans OmaYTK är detta ännu inte möjligt.

Betalning av medlemsavgift

Vi fakturerar medlemsavgifterna för hela kalenderåret på en gång.

Medlemsavgiften är lika stor för samtliga medlemmar och vi har ingen möjlighet att ge dispens från medlemsavgiften.

Om din situation är svår kan du komma överens med oss om att betala medlemsavgiften senare eller i delar.

Använd samma referensnummer som på den ursprungliga fakturan, om du kommer överens om förlängd betalningsfrist eller betalning i delar. Även om du har avtalat om betalningsfrist på förhand kommer du att få en betalningsanmodan enligt det ursprungliga förfallodatumet.

Det är viktigt att medlemsavgiften betalas

  • Endast genom att betala medlemsavgiften bevarar du ditt medlemskap och förmånerna från medlemskapet.
  • Om du inte betalar din medlemsavgift är vi tvungna att utesluta dig från medlemskapet från den tidpunkt då medlemsavgiften är obetald. Om vi är tvungna att utesluta dig förlorar du rätten till inkomstrelaterad dagpenning och du förlorar också den ackumulerade medlems- och arbetstiden.
  • Om du vill byta arbetslöshetskassa ska du trots det alltid minnas att betala medlemsavgiften. Om vi är tvungna att utesluta dig för obetald medlemsavgift kan du inte överföra din ackumulerade medlems- och arbetstid till en annan arbetslöshetskassa.