Faktureringen av medlemsavgiften inleds vid årsskiftet

Fakturorna för YTK -medlemsavgiften startar 4.1.2021. Förfallodagen är under januari månad. Medlemsavgiften för år 2021 är 119 euro. 

Vi skickar ut fakturorna för medlemsavgiften 4.1.2021. Allt efter faktureringssättet får du medlemsavgiften antingen fakturerad som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Förfallodagen är i januari och den kan variera enligt födelsemånaden.

Med medlemsavgiften finansierar vi arbetslöshetskassans andel av förmånsutgifterna. På grund av corona -epidemin har förmånsutgifterna ökat och vi förutspår att arbetslösheten och förmånskostnaderna kvarstår höga även nästa år. 

 YTK:s ekonomi står på en fast grund och vår verksamhet är effektiv. Den höga arbetslöshetsgraden har dock lett till att vi under tiden för epidemin nästan har fördubblat antalet arbetstagare. Vid samma tid har antalet medlemmar ökat fint till inemot en halv miljon, och därför fördelar sig kostnaderna för verksamheten mellan en större medlemskår. Andelen av de ökade kostnaderna för verksamheten av den höjda medlemsavgiften förblir liten.