Faktureringen av medlemsavgifter börjar i januari

YTK:s medlemsavgiftsfakturor åker iväg 3.1.2021. Förfallodagen är januari-februari. Medlemsavgiften för 2022 är 115 euro. 

Vi skickar fakturor för nästa års medlemsavgifter 3.1.2021. Beroende på faktureringssättet får du fakturan för medlemsavgiften antingen som e-faktura direkt till din nätbank eller per post hem. Om du har postens OmaPosti-tjänst och du har valt YTK som avsändare av elektroniska brev och fakturor får du dina medlemsavgiftsfakturor till OmaPosti. Förfallodagen för fakturorna infaller 20.1–4.2.2022, och varierar enligt födelsemånad.

Med medlemsavgifter finansierar vi arbetslöshetskassans andel av förmånsutgifterna. Medlemsavgiften är således direkt beroende av medlemmarnas arbetslöshetsgrad. På grund av coronavirusepidemin har förmånsutgifterna varit höga. Vi förutspår att arbetslösheten och förmånsutgifterna kommer att sjunka nästa år, men fortfarande vara förhöjda jämfört med tiden före corona.​​​​​​

Byt till e-faktura!

Om du har fått pappersfaktura från oss tidigare, lönar det sig att gå över till e-faktura nu. E-faktura är ett enkelt och ekologiskt sätt att sköta den årliga medlemsavgiften.

Gör en e-fakturaauktorisering i din nätbank. För auktoriseringen behöver du ditt medlemsnummer och referensnumret för föregående faktura, som du kan kontrollera i OmaYTK.