För år 2023 en höjning av inkomstdagpenningen och barnförhöjningen

Genom indexjusteringen vid årsskiftet blir det en liten förhöjning av inkomstdagpenningen. Dessutom har regeringen fört fram en tillfällig höjning av barnförhöjningen för nästa år.

Indexförhöjningen

Inkomstdagpenningens belopp förändras ofta i någon mån vid årsskiftet. Detta beror på att det vid uträkningen av inkomstdagpenningen brukas en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen. Grunddagpenningen är i sin tur bunden till folkpensionsindex. Folkpensionsindexet  justeras varje år och avsikten med det  är att ändra förmånerna i enlighet med förändringarna i prisnivån. Grovt taget är det fråga om det faktum, att då priserna i affären stiger, så stiger även förmånerna.

Under det gångna året har prisnivån kraftigt gått upp. Regeringen har svarat på det med en extra indexförhöjning, som redan höjde beloppet för inkomstdagpenningen från och med augusti. De allt stigande kostnaderna kommer alltså nu också till synes i den regelbundna indexjusteringen vid årsskiftet och beloppet för inkomstdagpenningen går igen upp. 

Från början av nästa år, dvs. från och med 1.1.2023 stiger grunddagpenningen och därigenom beloppet för inkomstdagpenningens grunddel från 35,72 euro till 37,21 euro per dag.

Indexförhöjningen höjer inte direkt inkomstdagpenningen, utan den förändrar grunderna för hur inkomstdagpenningen fastställs. I praktiken uträknas inkomstdagpenningen alltså på nytt med den nya grunddelen. Effekten på beloppet i euro för inkomstdagpenningen beror på det faktum med vilken inkomstnivå inkomstdagpenningen har beräknats. I genomsnitt betalas inkomstdagpenningen ut på basis av en månadslön på cirka 2 600 euro. På denna inkomstnivå stiger inkomstdagpenningen vid indexförhöjningen med cirka 90 cent per dag, dvs. med nästan drygt 17 euro i månaden.

Den höjning som syns på kontot beror på förskottsinnehållningen eller skatterna. Efter skatterna har höjningen i genomsnitt en verkan med cirka 10-15 euro.

Inkomstdagpenningen som ska betalas ut har ett maximibelopp, som beror av den tidigare inkomstnivån. Därför är det möjligt att indexförhöjningen inte nödvändigtvis alls höjer den inkomstdagpenning som ska betalas ut. I sådana situationer överskrider indexförhöjningen alltså det lagstadgade maximibeloppet, och det kvarstår inte heller något att betala av förhöjningen.

Vi uppdaterar vår kalkylator för uträkningen av dagpenningen med indexförhöjningen vid årsskiftet.

Barnförhöjningen

Även inkomstdagpenningens barnförhöjningar stiger genom indexförhöjningen med  4,2 procent.

Utöver detta har regeringen föreslagit en tillfällig höjning av inkomstdagpenningens barnförhöjning med 20 procent för år 2023. Denna höjning har ännu inte blivit godkänd i riksdagen. Om förhöjningen förverkligas, ska barnförhöjningarna stiga år 2023 enligt följande:

  • förhöjningen som ska betalas ut för ett barn från 5,61 euro till 7,01 euro
  • förhöjningen som ska betalas ut för två barn sammanlagt från 8,23 euro till 10,29 euro per dag
  • förhöjningen som ska betalas ut för tre eller flera barn än det ska sammanlagt stiga från 10,61 euro till 13,26 euro per dag