Fördomar och framtida tudelning

Lauri Hannus, kommunikationschef

Vår omfattande enkätundersökning sidsteppar fördomarna och myterna och berättar vad finländarna har gjort under sin arbetslöshet. Majoriteten av de arbetslösa har varit aktiva trots den lamslående pandemin, men enkäten väckte också en viss oro för en del av de unga.

Där någonstans ligger den och korvar sig igen, den som vi alla har hört om: den eviga soffliggaren. Den arbetslösa slöfocken som bara låter dagarna rinna iväg utan att lyfta ett finger.

Arbetslöshetsdiskussionen i Finland kryllar av fördomar och förutfattade meningar om arbetslösa. Någon enstaka individ har kanske gett vatten på kvarnen genom att välja arbetslösheten av ideologiska skäl. Det som saknas i diskussionen är perspektiven, vilket kan ge sken av att alla arbetslösa är någon sorts dagdrönare. Man kanske basunerar ut sina åsikter om saken utan att egentligen känna till arbetslöshetens mångfald och den överraskande tunga vardag som den kan medföra.

Fördomar är svåra att ändra, men de kan punkteras med hjälp av information. Vår återkommande enkätundersökning Medlemspulsen pejlande våra medlemmars situation och tankar. Över 20 000 deltog i enkäten. 69 % av respondenterna hade upplevt arbetslöshet, vilket innebär att 13 000 finländare berättade om sina upplevelser om arbetslöshet i en och samma enkät – stort tack till alla som deltog! Vad framgick av enkätens resultat? Låt oss se.

Majoriteten söker jobb och satsar på sitt välbefinnande

Vi frågade nuvarande eller före detta arbetslösa om hur de aktiverat sig under sin arbetslöshet med frågan ”Vilket av följande gör du/gjorde du aktivt under din arbetslöshet?”. Passiv sysslolöshet hörde inte till de vanligaste svaren. Alternativet “Ingenting särskilt” var i själva verket sällsynt: endast 9 % valde det.

Vilka var då de populäraste svaren?

  • 61 % uppgav att de aktivt hade sökt jobb
  • 47 % satsade på sitt eget välbefinnande, till exempel genom motion
  • 27 % satsade på det sociala, till exempel genom att tillbringa mer tid med familj och vänner
  • 22 % studerade något som tangerade det egna yrket eller utvecklade sin kompetens på annat sätt.
  • 15 % svarade att de studerat till ett helt nytt yrke, 15 % att de jobbat deltid och 11 % att de utnyttjat tiden för rehabilitering.

Unga människor är i regel aktiva, men en del drar sig undan

Även om alla respondentgrupper till största delen har varit aktiva under arbetslösheten, finns det statistiskt signifikanta skillnader mellan åldersgrupper och kön. Kvinnor och personer under 35 år har varit mer aktiva under sin arbetslöshet. 64 % av kvinnorna uppgav att de aktivt hade sökt jobb, jämfört med 57 % av männen. De flesta av dem som jobbade deltid var unga: var fjärde person i åldern 25–43 år har jobbat deltid under arbetslösheten, men endast 13 % av dem som var över 45 år.

Även om all typ av aktivitet och självutveckling var vanligt hos personer under 35 år, fanns det flest sådana som passivt väntade på jobberbjudande från TE-byrån bland 18–24-åringarna (24 %). Bland alla åldersgrupper valde 11 % det här svarsalternativet. De var alltså få som passivt väntade på jobberbjudande, men de framhävdes i den yngsta åldersgruppen. Många av dem som svarade att de inte gjort något särskilt var också under 25 år.

Resultatet stöder den allmänna uppfattningen att de ungas situation är tudelad. När under 25-åringar blir arbetslösa förefaller de hantera situationen genom att antingen aktivt utveckla sig själva eller genom att passivt vänta på sin tur.

Hur tar vi oss ut ur coronasituationen?

Vi kan naturligtvis inte analysera resultaten utan att beakta coronapandemin. Under pandemin har arbetsmarknaden stått stilla och massarbetslöshet har varit ett faktum runt om i världen. Just nu börjar ekonomin röra på sig, men enkäten visar den verklighet som coronan medförde: en stram, osäker och stagnerad värld, där den som saknar förmögenhet, nätverk eller en bra ställning på arbetsmarknaden drabbas hårdast. Det vill säga de unga. Det är naturligt att reagera med passivitet om dina egna ansträngningar inte leder någon vart.

Med det här i åtanke tycker jag att resultaten ger oss skäl till framtidstro. De flesta respondenterna anser att jobbsökning och självutveckling går hand i hand. Å andra sidan är risken för isolering i samband med en lång pandemi oroväckande stor, särskilt bland unga arbetslösa som främst söker jobb genom att sitta och vänta på erbjudanden. De är färre till antalet än de aktiva, men vi bör uppmärksamma dem.

Det positiva är att är arbetslösheten inte minskar en proffsrekryterares intresse för den sökande, enligt en annan enkätundersökning som vi genomfört. Arbetslöshet betraktas som en högst normal situation, i synnerhet efter pandemin. Det här ger hopp för också unga arbetssökande: arbetsmarknaden har vaknat till liv och det finns ingen orsak att skämmas över sin arbetslöshet under en intervju.