Föreslagen förlängd tid för lagändringen

Under coronavåren har det gjorts ett flertal tillfälliga ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Ursprungligen har ändringarna i regel varit i kraft fram till sommaren, men nu har det föreslagits att giltigheten för dem ska förlängas ända fram till årets slut.

Avsikten är att förlänga de temporära lagändringar som stadgades under coronavåren fram till utgången av år 2020. I ärendet har avlåtits regeringens propositioner (RP 93/2020) och (RP 94/2020).

Om propositionerna godkänns, förlängs följande lagändringar fram till årets slut:

  1. Dagpenning kan betalas ut för självrisktiden
  2. Förkortat arbetsvillkor
  3. Maximibetalningstiden för permitterad minskar inte
  4. En företagare kan ha rätt till arbetsmarknadsstöd
  5. Ändringarna i TE-byråns (arbets- och näringsbyråns) rutiner

Förutom dessa har det föreslagits att den maximala utbetalningstiden för arbetslösa eller sådana som arbetar på deltid inte heller minskar 1.7.2020-31.12.2020.