Företagarnas möjlighet till arbetsmarknadsstöd har förlängts

Företagare har undantagsvis kunnat få arbetsmarknadsstöd under mindre strikta villkor än vanligt. Riksdagen har godkänt ett förslag enligt vilket detta arrangemang fortsätter till och med den 30 november 2021.

Företagare har kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av effekterna av coronapandemin fram till slutet av september. Den 9 september 2021 lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om att förlänga de temporära bestämmelserna och nu har riksdagen godkänt det.

Även om samhället har öppnats upp och restriktionerna i många avseenden har avvecklats, kommer det att ta tid innan företagens verksamhet återgår till det normala. Regeringens vilja har varit att trygga företagarnas inkomster i denna utmanande situation genom att förlänga den temporära rätten till arbetsmarknadsstöd.

En person som är företagare på heltid har rätt till arbetslöshetsförmån först när företagsverksamheten har upphört helt. Under coronatiden har företagare dock undantagsvis kunnat få arbetsmarknadsstöd utan att det varit nödvändigt att lägga ner företagsverksamheten helt. Kravet är och har varit att coronapandemin ska ha varit orsaken till att heltidsarbetet upphört eller inkomsten minskat.

Läs mer om arbetsmarknadsstöd för företagare på arbets- och näringsministeriets webbplats.