Förhandsbehandling av ansökningarna försnabbar utbetalningen av dagpenning

Under våren har vi infört många nya metoder för att underlätta och påskynda handläggningen av ansökningar. Vi har fördubblat antalet medarbetare, utvecklat våra e-tjänster, infört robotteknik och effektiverat vår kundtjänst och kommunikation. Vi har också flyttat en del av våra resurser inom kundtjänsten till att förhandsbehandla första ansökningar.

Förhandsbehandling innebär en "granskning" av den första ansökan innan den överförs till den egentliga handläggningen. Våra medarbetare granskar din första ansökan för att kontrollera att den innehåller alla nödvändiga uppgifter. De viktigaste är utlåtandet från arbets- och näringsbyrån, skattekort för förmåner, kontonummer samt uppgifter om barn för eventuellt barntillägg.

Det kan alltså hända att du får ett meddelande från oss angående din ansökan redan innan den egentliga handläggningen – lämna ändå in alla begärda uppgifter så fort som möjligt!

Tills vidare förhandsbehandlas endast första ansökningar, eftersom de uppgifter som krävs för den första utbetalningen av dagpenning måste lagras i vårt system. De grundläggande uppgifterna för fortsatta ansökningar finns i normala fall färdigt i vårt system.

Efter förhandsbehandlingen är den första ansökan nästan klar för beslut

Syftet med förhandsbehandlingen är att ansökan är så fullständig som möjligt när själva handläggningen inleds. Det här påskyndar betalningsprocessen eftersom förmånshandläggaren kan koncentrera sig på att avgöra rätten till dagpenning, och behöver inte längre granska alla grundläggande uppgifter.

Observera att förhandsbehandling inte innebär att din ansökan handläggs av våra förmånshandläggare. Förhandsbehandlingen utförs av våra medarbetare som vanligtvis har andra arbetsuppgifter, till exempel inom kundtjänst och medlemstjänster. En uppskattning av hur länge det tar för utbetalning av din ansökan hittar du fortfarande på sidan för handläggningstider.

Uppgifter om lön och anställning ska kontrolleras

Vid förhandsbehandlingen hämtas löneuppgifterna till ansökan från inkomstregistret, om den sökande inte själv redan har gjort det i samband med ansökan. När du fyller i din ansökan är det bra om du själv granskar uppgifterna från inkomstregistret och tillägger dem i din ansökan. Tjänsten OmaYTK vägleder dig medan fyller i ansökan. Ifall uppgifterna från inkomstregistret inte är aktuella eller annars är felaktiga, kan du vid behov bifoga ett löneintyg med de korrekta uppgifterna.

I samband med förhandsbehandlingen fyller handläggaren också i uppgifter om din anställning. När uppgifter om t.ex. det tillämpliga kollektivavtalet eller på vilket sätt permitteringen genomförs anges i systemet i förväg, behöver inte förmånshandläggaren använda tid till att utreda den informationen vid själva handläggningen.