Förhöjning av det inkomstrelaterade utkomstskyddet

På grund av den plötsliga ökningen av levnadskostnaderna görs en extra indexhöjning av det inkomstrelaterade utkomstskyddet i början av augusti. Höjningen ökar de inkomstrelaterade dagpenningarna som betalas ut.

Indexhöjning

Riksdagen har godkänt en extra indexjustering för vissa förmåner kopplade till folkpensionsindexet för 2022. Den extra justeringen ökar också den inkomstrelaterade dagpenningen och dess barntillägg. 

Mottagaren av dagpenning behöver inte ansöka separat om extra justeringen, utan vi gör justeringen av dagpenningen. Vi utfärdar i regel inga nya beslut om dagpenning med anledning av en indexhöjning. Vi kan dock ge ett beslut på begäran.

Förhöjningens belopp

Förmån
Före indexhöjningen
Efter indexhöjningen
Grunddagpenning
34,50 €
35,72 €
Grunddagpenningens förhöjningsdel
4,91 €
5,08 €
Barntillägg 1
5,41 €
5,60 €
Barntillägg 2
7,95 €
8,23 €
Barntillägg 3+
10,25 €
10,61 €
Gräns
3 277,50 €
3 393,02 €

Indexhöjningen ökar inte direkt den inkomstrelaterade dagpenningen. Indexhöjningen höjer grunddagpenningens grunddel, som används för att beräkna den inkomstrelaterade dagpenningen. Vi uppdaterar vår kalkylator för inkomstrelaterad dagpenning i början av augusti, när indexhöjningen träder i kraft.

Indexhöjningen höjer den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut per månad med i genomsnitt 15–20 euro.