Förhöjningen av skyddsdelen och rörlighetsbidraget har fastställts

Presidenten har undertecknat en lagändring som antagits av riksdagen, genom vilken skyddsdelen höjs och villkoren för rörlighetsbidraget utvidgas.

Rörlighetsbidraget kan erhållas då du som arbetslös tar emot ett heltidsarbete, där arbetsresan i sin helhet är minst två timmar. Före lagändringen var förutsättningen tre timmar. I fråga om arbete på deltid är förutsättningen för arbetsresan alltjämt 2 timmar.

Ändringen är i kraft för anställningsförhållanden på heltid, vilka inleds 12.6. - 31.12.2020.

Storleken av rörlighetsbidraget i heltidsarbete är cirka 724 euro i månaden. Om du har barn eller arbetsplatsen är belägen på över 200 km från din boningsort, kan du dessutom få barnförhöjning eller förhöjningsdel. Lönen inverkar inte på rörlighetsbidragets belopp.

Skyddsdelen har höjts från 300 euro till 500 euro för ansökningsperioder på en månad och från 279 euro till 465 euro för jämkningsperioder på fyra kalenderveckor. Den höjda skyddsdelen används för ansökningsperioder som inleds 1.6.2020–31.10.2020.