Gemensam ansökan påverkar utkomstskyddet för arbetslösa

Det lönar sig att påminna ungdomarna om gemensam ansökan. Genom att söka sig till utbildning kan man försäkra sig om att rätten till förmånerna med utkomstskyddet bevaras.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en ung person under 25 år utan utbildning från och med höstterminen inte rätt till arbetslöshetsförmån som ska betalas ut på grundval av arbetslöshet, om han eller hon inte utan giltigt skäl låtit bli att ansöka om minst två studieplatser innan studierna börjar på hösten.

Det går inte att kringgå det genom att ansöka om platser, som inte uppfyller grunderna för att anta studerande. Man behöver dock inte få en studieplats. Det räcker med att söka till minst två platser som passar för en själv..

Lagens syfte är att uppmuntra unga att ta hand om sin egen utbildning. Enligt undersökningar är studierna av betydelse med hänsyn till sysselsättningen.

Vårens andra gemensamma ansökan håller på att inledas

Vårens andra gemensamma ansökan börjar 18.3.2020 och den utgår 1.4.2020 klockan 15.00. I den gemensamma ansökan kan man ansöka på en ansökningsblankett upp tilll sex utbildningar som står till buds. Mer information kan man hämta på adressen opintopolku.fi.

Även om vårens gemensamma ansökan är en bra och praktisk plats samt tid för att söka studieplatser, är inte skyldigheten att ansöka om studieplatser begränsad allt efter om den utbildning som sökts hör till den gemensamma ansökaneller ej, eller att man just ska ansöka i den gemensamma ansökan. I praktiken ansöker man på våren till den utbildning som börjar på hösten , men eftersom ansökningstiden inte är avgränsad i lagen, räcker det med att studieplatsen söks, innan höstterminen börjar.

Om man alltså inte hinner komma med i den gemensamma ansökan, är det viktigt att lägga märke till att läroanstalterna, utöver den gemensamma ansökan, ordnar kontinuerliga ansökningar, genom vilka man året runt kan söka till olika slag av yrkes-, grundläggande yrkes- och specialyrkesexamina. Då man deltar i sådana ansökningar före höstterminens början, hinner man uppfylla skyldigheten att ansöka.

Då man funderar på att inleda studier, lönar det sig inte att alltför snävt avgränsa dem. Alla studier är nyttiga och den egna karriären kan man finna på de mest överraskande ställen. Lycka till med ansökningarna!