Goda nyheter: YTK sänker igen sin medlemsavgift!

Styrelsen för YTK har beslutat föreslå att YTK-medlemsavgiften för nästa år är 92 euro.

Arbetslöshetsgraden som gått ner i rask takt samt effektiviteten i YTK:s verksamhet gör det möjligt att minska arbetslöshetskassans medlemsavgift redan för andra året i rad. Som medlemsavgift för nästa år föreslår man 92 euro, vilket är 8 euro mindre än den nuvarande.

Medlemmarnas aktivitet på arbetsmarknaden kommer tydligt till synes. Arbetslöshetsgraden gick redan ner så lågt som till 6,6 procent. Medeltalet för hela året är cirka 8 %, dvs. arbetslöshetsgraden underskrider redan nivån år 2013. Samtidigt har det också blivit allmännare att arbeta på deltid.

”Våra medlemmar har utnyttjat den goda stämningen på arbetsmarknaden. Det går snabbare än tidigare att sysselsätta sig och samtidigt har man hurtigt gripit möjligheterna till deltidsarbete”, förklarar verkställande direktören för YTK Sanna Alamäki dagens situation.

YTK anser att utkomstskyddet för arbetslösa aldrig skulle få vara ett hinder för att ta emot arbete.

”Vi har arbetat för att mottagandet av ett deltidsarbete inte får inverka på hur snabbt dagpenningen i dessa situationer ska kunna betalas ut. Vi anser detta vara ytterst viktigt”, berättar Alamäki.