Tre människor

Gör karriär på ditt sätt

Nyåret är ett bra tillfälle att kasta en tillbakablick på vad som varit och fundera på framtiden också ur karriärperspektiv. Det finns många sätt att göra karriär på. Vilket slags karriärist är du? Läs mer om de olika sätten att göra karriär och plocka samtidigt åt dig tips på gratis onlineutbildningar för olika karriärer!

För inte så länge sedan fanns det en fotoutmaning på Instagram där många listade de arbeten som de haft under sina liv. Listorna va ett utmärkt tidsfördriv, man lärde sig mycket nytt om bekanta och okända. Min arbetskamrat Anne, som numera är marknadsföringschef, hade en gång i tiden arbetat som bl.a. städerska, försäljare på Alko och annonsförsäljare för en lokaltidning. Försäljningsjobben i det förflutna kan väl antyda att inriktningen på en karriär som marknadsföringschef har varit klar redan en längre tid.

På många personers listor fanns det inte en klar riktning utan arbeten som avvek väldigt mycket från varandra.

Från snickarens hjälpreda till mäklare, från plåtslagare till avbytare, från banktjänsteman till musiker. Det fanns också nya arbetsuppgifter på listorna: chatbottränare, cybersäkerhetsexperter, influensers på sociala medier.

Å andra sidan finns det många som inte har haft särskilt många anställningsförhållanden. När man var ung har man sommarjobbat och sedan studerat till lärare eller elmontör och stannat på den vägen. Inget fel på det heller. Den här veckan firade vi på kontoret min kollega Maarits (och samtidigt några andras) arbetskarriär med ett förtjänsttecken i silver, hon har arbetat för samma arbetsgivare i 25 år. Den här långa karriären har inte varit jämn: en gång i tiden var hon it-stöd, sedan arbetade hon i kundtjänsten, som organisationschef och numera som kund- och servicechef. Trots att arbetsplatsen inte har bytts ut har uppgifterna inom den skakats om flera gånger.

Vilket slags karriärist är du?

YTK har vuxit till en organisation med över 510 000 personer, där alla har sin individuella karriär. Man behöver inte tänka enkelspårigt på karriären, utan det finns många sätt att välja just sitt karriärspår. Maarit kunde vara en “erfaren karriärist”, som har sett och upplevt mycket och med ett erfarenhetsbaserat lugn ser fram emot vad som komma ska. Anne däremot är en karriärist som helt fastnat för sitt arbete, det vill säga är entusiastisk över allt inom marknadsföring och samtidigt bollar med tiotals olika frågor.

Vi började ivrigt leka med ordet karriär och byggde upp vår nyaste marknadsföringskampanj kring det. Vi vill påminna om att man kan göra karriär på många sätt. Vi använder en tredjedel av vårt liv på arbete och för många av oss ger arbetet känsla av att vi betyder något. Det skulle vara bra om var och en ibland skulle fundera på om den tredjedelen av livet är sådan som man önskar.

Har jag skapat mig en lämplig karriär eller saknar jag ännu nya spår? Och även om man just nu hamnat i en karriärgrop kan också det ge en möjlighet att hitta nya stigar. På YTK Arbetslöshetskassan hjälper vi och ger råd när karriären behöver hjälp på traven och på YTK Arbetsliv hjälper vi dig under hela arbetslivet.

Ilona Kangas