Gör livet lättare – minska mängden papper, byt till e-faktura!

Genom att beställa medlemsavgiftsfakturan som e-faktura till din internetbank gör du det enkelt för dig själv att betala medlemsavgiften och samtidigt belastas naturen mindre.

Gör så här:

  1. Kontrollera ditt faktureringssätt på OmaYTK.
  2. Om faktureringssättet är e-faktura är allt i sin ordning och du kan gratulera dig själv!
  3. Om faktureringssättet är något annat än e-faktura, beställ då ett e-fakturaförslag på samma ställe till din internetbank.
  4. Acceptera det förslag vi skickat i din internetbank inom 30 dagar!

Du kan också själv göra en auktorisering för e-faktura i din internetbank. Välj Allmänna arbetslöshetskassan YTK som avsändare av fakturan. För att göra en auktorisering behöver du ditt medlemsnummer och referensnumret från din föregående faktura. Denna information finns på OmaYTK.

Om du nyligen har gått med får du alltid din första medlemsavgiftsfaktura från oss per post. Du behöver informationen från den första fakturan för att kunna göra en auktorisering för e-faktura. Auktoriseringen för e-faktura gäller därför alltid tidigast medlemsavgiftsfakturan för nästa år.