Gör så här, ifall du blir arbetslös

Anmäl dig som arbetssökande utan dröjsmål

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning först efter att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Gör alltså anmälan senast den första dagen som arbetslös. Det går lättast via TE-byråns webbplats. Man kan inte få anmälan i kraft retroaktivt, så glöm inte det.

Skicka ansökan om dagpenning efter 2 veckor via OmaYTK

När arbetslösheten har varat i två veckor, kan du skicka den första ansökan om dagpenning till oss. Behändigast går det i tjänsten OmaYTK. Tjänsten ger råd och handleder dig med att fylla i ansökan samt för att bifoga de bilagor som behövs.

När du antecknar den första dagen med arbetslöshet i ansökan, föreslår OmaYTK en ansökningsperiod på två veckor fram till söndag. Följ den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår. På så sätt är behandlingen mera rätlinjig och du får dina pengar snabbare.

Om arbetslösheten fortsätter, sök dagpenning i perioden om fyra veckor eller en månad. Kom ihåg att hålla arbetssökandet i kraft hos TE-byrån.

Kom ihåg att vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning retroaktivt endast för en tid på tre månader, skicka alltså ansökan i tid!

Se närmare anvisningar för att få dagpenning.

När ansökan har skickats

Nu kan du koncentrera dig på det viktigaste – att söka ett nytt jobb. Vi behandlar din ansökan så snabbt som möjligt. Om några väsentliga bilagor saknas i din ansökan om dagpenning, begär vi dem av dig vid första lägenhet. Kom ihåg att som komplett medlem i YTK har du möjlighet att dra nytta av YTK-Föreningens medlemstjänster som stöder jobbsökandet samt de täckande försäkringarna för arbetslivet.