Helgdagar – O, heliga krånglighet!

När året går mot sitt slut får vi mycket frågor om, hur eventuella ersättningar för helgdagar påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen. Bra frågor, men svåra! Ersättningen för helgdagar kan ske på många sätt och konsekvensen för utkomstskyddet beror på dem.

Huvudregeln är ändå den att om du får helgdagsersättning eller om helgdagar inte minskar din lön, uppge i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i punkten för helgdag  ”i arbete” och anteckna som arbetstimmar det antal som ersättningen för helgdag motsvarar. Uppge i tilläggsuppgifterna att det har varit fråga om en heldag. På så sätt kan vi kontrollera, vilket det rätta avgörandet är i saken.

Du kan läsa närmare om de spännande krumbukterna i galoppen kring helgdagarsersättningen här.