Hur känns det i arbetslivets svängar?

Sanna Alamäki, verkställande direktör

Förnyelse gör det möjligt med framgång, och det lönar sig att lyssna till det egna behovet av en förändring. VD för YTK Sanna Alamäki begrundar de orsaker som ledde till att ta en ny riktning.

Vi har de senaste åren hos YTK funderat över arbetslivets svängar och över hur vi kan bistå våra medlemmar med att lyckas i dem. Vi har konstaterat att svängningarna inte är de exceptionella förhållandena, utan ständigt pågående ändringsprocesser, där både osäkerhet och hopp om något bättre finns med.

Enligt våra utredningar sker omsvängningarna i cykler, så att de upprepas i varje enskild människas arbetskarriär med några års mellanrum. Vi tror också på att omsvängningarna kommer att öka då arbetslivet förändras. På grund härav finns det i arbetslivet för var och en av oss ett ökande behov av att finna nya möjligheter och definiera den egna stigen.

Jag har i min egen arbetskarriär haft mycket att göra med att leda en ändring i att göra något. En ändring gör det möjligt i organisationerna med en aktiv dialog, utvecklingsmentalitet samt att låta sig inspireras av olika slags och nya saker. Genom att upprätthålla och mata dessa teman når vilken organisation som helst framgång. Så som även YTK har nått framgång.

Även i mitt eget arbetsliv håller det på att ske en klar omsvängning. Jag har beslutat vända ett blad och övergå till nya arbetsuppgifter under hösten. Min sista arbetsdag hos YTK är 31.10.2021.  Styrelsen för YTK har inlett sökandet efter en ny verkställande direktör. Uppdraget kan jag varmt rekommendera för dem som är intresserade av arbetslivet, utkomstskyddet samt av att leda en verkligen inspirerande organisation, styrd av en sporrande styrelse med visioner.

Mina egna arbeten kommer att inrikta sig på att jag i fortsättningen får bistå olika slags organisationer med att nå framgång och på det sättet dra nytta av mina samlade erfarenheter. Detta har redan någon tid varit en dröm som pyrt i mitt sinne. Jag är ytterst tacksam för Er, de anställda hos och medlemmarna i YTK för det att ni har lärt mig hemligheten med YTK:s gröna hjärta. I denna samling finns det en enorm kompetens, rejält med sunt förnuft och en otrolig mängd av att ge sig hän.

Ärlighet mot sig själv leder vidare

Då man talar om arbetslivet eller dess svängar, är det intressant att också tänka sig att förändringarna inte alls är rationella saker. Känslan av att byta arbetsplats är med stora bokstäver uttryckligen EN KÄNSLA - i det första skedet t.o.m. mycket dimmig. Samtidigt infinner sig i tankarna osäkerhet, spänning, entusiasm, ångest, otålighet, fruktan och förlustens vånda. Eller en stor och märklig cocktail från den ena ytterligheten till den andra.

Det vore fantastiskt, om vi skulle kunna se det personliga behovet av en förändring tydligt och klart och målmedvetet handla därefter. Men det går inte för sig – sakerna flödar över, tar sin gång och när klarhet först småningom. Och sedan, när besluten har fattats och nya banor öppnat sig, börjar de åter bli komplicerade och svänga om i nya härvor av känslor.

Själv har jag under denna omsvängning i mitt arbetsliv upplevt det som överraskande svårt med exempelvis frågor av det här slaget:

  • Jag håller först på med att bygga upp en ny arbetsroll för mig själv. Hur ska man ge ord för ett sådant skede i livet?
  • Är jag självisk, då jag vill byta från en ypperligt fin och belönande arbetsplats till en annan bara på grund av mina egna känslor?
  • När en nyckelperson går är det alltid ett läge för en förändring i organisationen. Hurdant ansvar bär jag själv för mitt val?

Det finns inte några entydiga svar på dessa frågor, utan var och en ska bygga stigen för sitt eget arbetsliv. Måhända är det vad jag vill accentuera i den här situationen, är ärligheten mot sig själv. Då man kan identifiera ett behov av något nytt, är det bra att gripa tag i det kommande trots ovissheten. Annars förgiftar den känslan efter hand det egna sinnet och sedan påverkar det även andra. Förhoppningsvis finns det inte i organisationen mycket sådana som har blivit kvar alltför länge i skedet ”sedan när” och därför gör sin arbetsgemenskap glädjelös.

Alltså, gå i motvind! Orädd fram mot självständiga val som kan kännas t.o.m. svåra i arbetslivets svängar just för dig!