Hur mår du? Svara på vår nya medlemspuls-enkät!

Vi vill genom enkäten höra hur det går för dig och hur YTK skulle kunna betjäna medlemmarna bättre. Avsikten är att enkäten Medlemspuls ska bli kontinuerlig och upprepas med vissa intervall. Bland dem som svarat lottar vi ut tre presentkort.

Hur påverkade corona ditt arbete? Och hur blir det härifrån vidare?

Svara på vår nya medlemspuls-enkät!

Enkäten är anonym och vi kombinerar inte svaren med våra medlemsregisteruppgifter. Vi publicerar sammanställningar av resultaten av enkäten på vår webbplats.

Tiden för att besvara förfrågan är 14.-21.8. Bland dem som svarat lottar vi ut tre GoGiftpresentkort på 50 €. Utlottningen förrättas 1.9. och vinnarna meddelas personligen.

Det tar ca 10 minuter att svara på frågorna. Ditt svar är mycket viktigt! Tack för att du deltar!​​​​​​​

Se, vad våra medlemmar svarade på försommaren!